Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2018-2019


HỘI NGHỊ CÁN BỘ,VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019

           Thực hiện công văn số 08/HD-LĐLĐ-GDĐT ngày 18/9/2018 của Liên đoàn lao động và Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2018-2019. Hôm nay ngày 13/9/2018 trường MN Sơn ca long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm học 2018-2019.

           Đến dự Hội nghị có đồng chí: Vũ Đức Quynh – Đảng ủy viên- Phó chủ tích UBND Phường Mạo Khê và đông đủ các đồng chí cán bộ, viên chức, người lao động. Tập thể đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí: Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn điều hành Hội nghị.

           Thay mặt đoàn chủ tịch đồng chí Lưu Ngọc Nhung - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng  báo cáo việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CB-VC-LĐ năm học 2017-2018 và dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019. 

Đ/c Lưu Ngọc Nhung- Bí thư chi bộ - hiệu trưởng nhà trường báo cáo dự thảo

kế hoạch thực hiện nhiệm vụ  năm học 2018 – 2019.

         Hội nghị còn được nghe đồng chí Phạm Thị Lành - Chủ tịch Công đoàn thay mặt cho BCH Công đoàn nhà trường báo cáo kết quả tổng kết phong trào thi đua trong năm học 2017-2018 và phát động phong trào thi đua trong năm học 2018-2019. Hội nghị rất vinh dự được đồng chí Vũ Đức Quynh –Phó chủ tịch UBND phường Mạo Khê thừa ủy quyền chủ tịch UBND thị xã Đông Triều lên trao giấy khen cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018.

Đ/c Vũ Đức Quynh – Phó chủ tịch UBND phường Mạo Khê lên trao giấy khen

cho các cá nhân có thành tích trong năm học 2017-2018

          Sau các báo cáo do Đoàn chủ tịch trình bày là báo cáo của ban thanh tra nhân dân. Hội nghị đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận về các chỉ tiêu thi đua, các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018–2019. Ngoài những trao đổi về các vấn đề cụ thể của năm học, những đề xuất, những trăn trở khi bàn về công tác nuôi dưỡng và tạo môi trường sáng tạo lấy trẻ làm trung tâm, các nội dung liên quan đến định hướng, giải pháp có tính đột phá trong tổ chức, và chăm sóc giáo dục trẻ để nhà trường phát triển bền vững trong những năm tiếp theo được tốt hơn. Đặc biệt Hội nghị còn được nghe những ý kiến mang tính chiến lược của đồng chí Vũ Đức  Quynh- Phó chủ tịch UBND phường Mạo Khê về công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong năm học 2018-2019.

            Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí. Nhà trường và công đoàn đã ký cam kết thực hiện nhiệm vụ để toàn trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao.

                       Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn ký cam kết thực hiện nhiệm vụ

                Qua Hội nghị, mỗi công chức, viên chức và người lao động càng hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, đoàn kết phấn đấu dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Ban giám hiệu,  phát huy những thành tích đã đạt được, vượt qua những khó khăn, khắc phục những hạn chế để Trường mầm non Sơn ca tiếp tục phát triển đáp ứng niềm tin của lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân trong phường.

                                                                                                            CTV

 

                                                                                                     Đặng Thị Giang


No comments yet. Be the first.

Mới nhất