Pupil Information

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN SƠN CA
Năm học 2020 - 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Nhà trẻ: 52 trẻ, Mẫu giáo 239 trẻ ( trong đó 3 tuổi 55, 4 tuổi 84, 5 tuổi 100) - Chỉ tiêu tuyển là 291 trẻ
Hướng dẫn tuyển sinh:
- Thông báo tuyển sinh trên loa truyền thanhcuar nhà trường, nhừ các khu thông báo trên loa truyền thanh của khu. - Giáo viên đi điều tra và tuyển sinh tới từng gia đình trẻ, - Thông báo trên thông tin đại chúng qua zalo, điện thoại, mạng intenet... - Hồ sơ gồm: + Đơn xin nhập học + giấy khám sức khỏe bảng sao + Sổ hộ khẩu phô tô + giấy khai sinh ( bản sao) + Bản kê khai thông tin + Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn,gia đình chính sách thương binh, liệt sỹ, hồ sơ trẻ khuyết tật.
Tuyến tuyển sinh:
- Tuyển sinh tại 6 khu: Khu Hòa Bình, Dân Chủ, Đoàn Kết, vĩnh Phú, Vĩnh Tân, Vĩnh Lâm và tuyển sinh trong và ngoài phường
Điều kiện tuyển sinh:
- Trẻ em sinh năm 2015 đến năm 2019 - Có đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà trường - Không mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh bẩm sinh nguy hiểm
Hướng dẫn sau đăng ký:
- Phụ huynh nộp hồ sơ tại các nhóm lớp đã phân công - BGH căn cứ vào số lượng học sinh điều tra để phân chia học sinh tại các nhóm lớp - giáo viên căn cứ vào danh sách học sinh nhà trường đã phân để nhận trẻ vào lớp
Tin mới nhất