Hoạt động trải nghiệm thực tế của các con trường Mầm non Sơn Ca

Hoạt động trải nghiệm thực tế của các con 5 tuổi trường Mầm non Sơn ca
Thực hiện công văn số 13/KH-TrMN ngày 23/1/2018 " V/v tổ chức cho học sinh tham giá trải nghiệm tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 188, thực hiện chủ đề "Thế giới thực vật", được sự quan tâm ủng hộ của các bậc phụ huynh, chiều ngày 25/01/2018, khối 5 tuổi trải nghiệm thực tế tại khu trồng rau của Công ty.

No comments yet. Be the first.

Mới nhất