THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG LỚP 4 TUỔI A


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011  - 2012.
                       
STTHọ và tênNăm sinhĐánh giá đầu nămĐánh giá cuối năm
PTTCPTNTPTNNPTTC &
KNXH
PTTMPTTCPTNTPTNNPTTC&
KNXH
PTTM
ĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt
1Nguyễn Văn Chiến26/10/2007 xx x  xx x x x  xx 
2Lại Mạnh Quân28/09/2008x x x x x x x x x x 
3Nguyễn T.Minh Khang10/09/2008x x x x x x x x x x 
4Nguyễn Phương Uyên07/08/2008x x x x x x x x x x 
5Nguyễn Trọng Thái19/05/2008x x x  xx x x x  xx 
6Vũ Mạnh Cường07/05/2007x x x x x x x x x x 
7Phan Đào Khánh Ly24/04/2008x x x x x x x x x x 
8Nguyễn Huy Hoàng12/04/2007x x x x x x x x x x 
9Trịnh Hoàng Diễm My28/02/2008 xx x x  xx x x x  x
10Lưu Quốc Bảo03/05/2008x x  xx x x x x x x 
11Nguyễn Hoàng Đức09/06/2007x x x x x x x x x x 
12Tạ Hoàng Hiệp05/05/2007x x x x x x x x x x 
13Hoàng Văn Sơn14/09/2007x  xx x x x  xx x x 
14Phạm Hà  Vy09/11/2008x x x x x x x x x x 
15Hoàng Phạm Q. Anh           16/06/2008x x x x x x x x x x 
16Nguyễn Thùy Linh14/05/2008x x  xx  xx x x x  x
17Hoàng Minh Khôi09/04/2007x x x x x x x x x x 
18Ngô Phương Anh15/07/2007x  xx x x x x x x x 
19Vũ Đức Tùng12/03/2007 xx x x  x x x xx  x
20Nguyễn Anh Thư10/07/2007x x x x  xx x x x  x
21Ng. Hoàng Tuyết Lê24/10/2007x x x x x x x x x x 
22Trần Mạnh Cường15/01/2007x x x x x x x x x x 
23Nguyễn Duy Dương05/07/2007x x x x x x x x x x 
24Lê T.Lan Anh23/07/2007x  x xx x x  x xx x 
25Trần T.Phương Thảo17/03/2007x x x x x x x x x x 
26Trần Gia Nghĩa12/08/2008x x x x x x x x x x 
27Nguyễn Thùy Trang20/8/2007x x x x x x x x x x 
28Nguyễn T.Phương Mai27/12/2007x x x x x x x x x x 
29Ngô T.Phương Lan24/11/2007x x x x x x x x x x 
30Văn T.Yến Nhi08/01/2007x x x x x x x x x x 
31Trần Thu Trang20/11/2008x x x x x x x x x x