THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG LỚP MG DÂN CHỦ


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011  - 2012.
                       
STTHọ và tênNăm sinhĐánh giá đầu nămĐánh giá cuối năm
PTTCPTNTPTNNPTTC &
KNXH
PTTMPTTCPTNTPTNNPTTC&
KNXH
PTTM
ĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt
1Bùi Khánh Linh19/08/2007x x x x x x x x x x 
2Trịnh Anh Vũ25/08/2007x x x x x x x x x x 
3Vũ Mạnh Hùng25/02/2007x x x  xx x x x x x 
4Bùi Việt Hà23/02/2007 xx x x x x x x x x 
5Lê Mạnh Phong23/09/2007x x x x x x x x x x 
6Nguyễn Thúy Hằng29/5/2008x x x x x x x x x x 
7Nguyễn Trường Giang28/09/2008x x x  xx x x x  xx 
8Đỗ Như Hoa26/01/2008 xx x x x x x x x x 
9Bùi Hà Minh Yến25/08/2009x x  x x xx x  x x x
10Lã Quỳnh Trang14/01/2009x x  xx x x x  xx x 
11Phạm Nguyễn Hà Linh27/09/2009x x  x x xx x  x x x
12Nguyễn T.Anh Thư18/07/2009x  x xx  xx  x xx  x
13Vũ Nguyễn Anh Tài11/10/2008x  xx x x x  xx x x 
14Nguyễn Khánh Hưng14/4/2008x x x x x x x x x x 
15Nguyễn Thu Hằng13/6/2009x  x x x xx  x x x x
16Nguyễn Phạm Ngọc Diệp02/12/2008x x x x x x x x x x