THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG LỚP MG VĨNH TÂN


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011  - 2012.
                       
STTHọ và tênNăm sinhĐánh giá đầu nămĐánh giá cuối năm
PTTCPTNTPTNNPTTC &
KNXH
PTTMPTTCPTNTPTNNPTTC&
KNXH
PTTM
ĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt
1Ngô Nguyệt Linh28/02/2008x x x x  xx x x x  x
2Lương T.Quỳnh Anh16/05/2008x x x x x x x x x x 
3Ngô Tiến Đạt24/10/2008x x x x x x x x x x 
4Nguyễn Đức Dũng30/09/2009x x  xx x x x  xx x 
5  T.Thùy Trang08/05/2009 xx x x x x x x x x 
6Nguyễn Duy Hùng14/10/2008x x x  xx x x x x x 
7Nguyễn Minh Anh30/8/2009x x x x x x x x x x 
8Bùi Thúy Quỳnh26/08/2007x x x x x x x x x x 
9Đỗ Đình Thanh Lâm21/01/2008x  xx x x x x x x x 
10Ngô Đức Hải28/10/2008x x x  xx x x x x x 
11Nguyễn Tiến Dũng11/06/2007 xx x x x  xx x x x 
12Nguyễn Thanh Ngoan31/08/2008x x x x x x x x x x 
13Nguyễn Gia Huy05/10/2008x x x x x x x x x x 
14Hoàng Nhật Minh18/06/2009x x x x x x x x x x 
15Đào Việt Hà25/09/2008x x x x x x x x x x 
16Nguyễn Đức Hòa25/10/2008x  xx x x x  xx x x 
17Hoàng Trà My24/01/2008 xx  xx x  xx  xx x 
18Trần Mạnh Đức06/05/2007x x x x x x x x x x 
19Nguyễn Đức Hải 16/03/2007x x x x x x x x x x 
20Nguyễn Trọng Nam20/8/2009x x x x x x x x x x 
21Vũ Minh Đức03/11/2008x x x x x x x x x x 
22Bùi Anh Vũ16/4/2008x x x x x x x x x x 
23Phan Nguyên Cường20/01/2008x x x  xx x x x  xx