THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG LỚP 5 TUỔI C


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011  - 2012.
                       
STTHọ và tênNăm sinhĐánh giá đầu nămĐánh giá cuối năm
PTTCPTNTPTNNPTTC &
KNXH
PTTMPTTCPTNTPTNNPTTC&
KNXH
PTTM
ĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt
1Nguyễn Phương Hiền07/09/2006x x x x x x x x x x 
2Phạm Khánh Linh23/08/2006x x x x x x x x x x 
3Nguyễn Thu Hà05/10/2006x x x x x x x x x x 
4Nguyễn Thị Thắm29/10/2006x x x x x x x x x x 
5Vũ Phương Xuân05/02/2006x x x x x x x x x x 
6Đỗ Thùy Dung23/04/2006x x x x x x x x x x 
7Phạm Thành Đạt13/05/2006x x x x x x x x x x 
8Nguyễn Thùy Linh01/06/2006x x x x x x x x x x 
9 Đoàn Ngọc Vinh02/07/2006x x x x x x x x x x 
10Nguyễn Thu Uyên06/07/2006x x x x x x x x x x 
11Hồ Tiến Hùng20/09/2006x x x x x x x x x x 
12Hồ Hà Trang01/07/2006x x x x x x x x x x 
13Bùi Minh Hiếu23/06/2006x x x x x x x x x x 
14Đỗ Phan Đức Duy21/04/2006x x x x x x x x x x 
15Trần Quang Khải17/02/2006x x x x x x x x x x 
16Đặng Xuân Tuấn31/05/2006x x x x x x x x x x 
17Phan Huy Hoàng03/09/2006x  xx x x x  xx x x 
18Trịnh T. Thúy Hằng08/08/2006x x x x x x x x x x 
19Nguyễn Minh Thư12/12/2006 xx x x x  xx x x x 
20Nguyễn Thùy Trang20/08/2007x x x x x x x x x x