Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN SƠN CA
Năm học 2019 - 2020

Chỉ tiêu tuyển sinh:
-Nhà trẻ 45, mẫu giáo 245, ( trong đó 3 tuổi 60, 4 tuổi 85, 5 tuổi 100 -Chỉ tiêu tuyển sinh là 290 trẻ
Hướng dẫn tuyển sinh:
- Thông báo tuyển sinh trên loa truyền thanh của các khu và của nhà trường -giáo viên trược tiếp liên lạc để gọi trẻ ra lớp -Hồ sơ gồm: + Đơn xin nhập học + Giấy khám sức khỏe +Sổ hộ khẩu +Giấy khai sinh (bản sao) +bản kê khai thông tin -Giấy trừng nhận hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách, hồ sơ khuyết tật.
Tuyến tuyển sinh:
-Tuyển sinh tại 6 khu: Khu Hòa Bình, Khu Vĩnh Phú, Khu Vĩnh Tân, Khu Vĩnh Lâm, Khu Dân Chủ, Khu Đoàn Kết, và trái tuyến trong và ngoài phường
Điều kiện tuyển sinh:
-Là trẻ em sinh năm 2014 đến 2018 -Có đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà trường -Không mắc bệnh truyền nhiễm, không mắc bệnh bẩm sinh nguy hiểm
Hướng dẫn sau đăng ký:
- Phụ huynh nộp hồ sơ tại các nhóm lớp -BGH căn cứ vào số lượng và điều kiện tuyển sinh để phân chia lớp -giáo viên căn cứ số lượng học sinh nhà trường giao để nhận học sinh vào lớp
Tin mới nhất