15.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
A11.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 25/09/2020


Tổng số trẻ báo ăn : 227  trẻ

  • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.000đ
  • Tổng tiền ăn của trẻ : 3.712.000đ
  • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 3.712.000đ
  • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

 

Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 27 / 09 / 2020

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên