THỰC ĐƠN CỦA BÉ


THỰC ĐƠN CỦA BÉ
    
 Thực đơn  tháng 09/2011  
 Từ ngày06/09 /2011  đến 30 /09/2011  
    
ThứBỮA CHÍNHBỮA CHIỀUGHI CHÚ
2CƠM TRẮNG+ THỊT SỐT CÀ
CANH RAU  NẤU THỊT
BÁNH MỲ + SỮA ĐẬU 
3CƠM TRẮNG+ TRỨNG ĐÚC THỊT       
  CANH SƯỜN NẤU RAU CỦ THẬP CẨM
CHÈ ĐỖ XANH THẬP CẨM 
4CƠM TRẮNG+ TÔM THỊT  SỐT CÀ CHUA  
   CANH BÍ NẤU TÔM
MỲ XƯƠNG 
5CƠM TRẮNG  + CÁ SỐT CÀ
 CANH CÁ NẤU CHUA
CHÁO THẬP CẨM 
6CƠM TRẮNG +  THỊT ĐẬU SỐT CÀ
CANH RAU NẤU CUA
BÚN XƯƠNG 
    
 Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồngMạo Khê, ngày 28/8/2011
 Bữa sáng: 6.500 đồngNgười lên thực đơn
 Bữa chiều: 3.500 đồngP.Hiệu trưởng
    
    
    
  Bùi Thị Lan
    
    
 Thực đơn  tháng 10/2011  
 Từ ngày 01/10 /2011  đến 30 /10/2011  
    
ThứBỮA CHÍNHBỮA CHIỀUGHI CHÚ
2 BÁNH MỲ + SỮA ĐẬU 
3CƠM TRẮNG+ CÁ THỊT SỐT CÀ+
CANH CÁ NẤU CHUA
MỲ XƯƠNG 
4CƠM TRẮNG+ THỊT SỐT CÀ (KHO TÀU)
CANH RAU CỦ THẬP CẨM NINH XƯƠNG
CHÈ ĐỖ XANH THẬP CẨM 
5CƠM TRẮNG + TRỨNG ĐÚC THỊT
CANH RAU NẤU NGAO
CHÁO THẬP CẨM 
6CƠM TRẮNG + TÔM THỊT SỐT CÀ
CANH BÍ NẤU TÔM
BÚN CUA 
    
Thực đơn  tháng 11/2011  
Từ ngày 01/11 /2011  đến 30 /11/2011  
    
    
ThứBỮA CHÍNHBỮA CHIỀUGHI CHÚ
2CƠM TRẮNG +TRỨNG ĐÚC THỊT
CANH BÍ XANH  NẤU THỊT
BÁNH MỲ + SỮA ĐẬU 
3CƠM TRẮNG+THỊT SỐT CÀ CHUA   
CANH RAU  CỦ NINH XƯƠNG
CHÁO XƯƠNG CÀ RỐT 
4CƠM TRẮNG+ CÁ+ THỊT  SỐT CÀ CHUA  
CANH CÁ NẤU CHUA
MỲ XƯƠNG( THỊT) 
5CƠM TRẮNG + ĐẬU THỊT   SỐT CÀ CHUA
CANH  CỦ THẬP CẨM NINH XƯƠNG
CHÈ THẬP CẨM 
6CƠM TRẮNG + MUỐI LẠC VỪNG+ RUỐC THỊT LỢN
CANH CỦ NINH XƯƠNG THẬP CẨM
BÚN TÔM( XƯƠNG) 
   
Thực đơn  tháng 12/2011  
Từ ngày 01/12 /2011  đến 30 /12/2011  
    
    
ThứBỮA CHÍNHBỮA CHIỀUGHI CHÚ
2CƠM TRẮNG+ THỊT ĐẬU SỐT CÀ CHUA
CANH RAU CỦ THẬP CẨM
BÁNH MỲ + SỮA ĐẬU 
3CƠM TRẮNG+ THỊT+ GIÒ SỐT CÀ CHUA     
CANH RAU NINH XƯƠNG
CHÁO THẬP CẨM 
4CƠM TRẮNG + CÁ TRẮM SỐT CÀ CHUA  
   CANH CÁ NẤU CHUA
MỲ  XƯƠNG 
5CƠM TRẮNG + TRỨNG ĐÚC THỊT
CANH  CÀ ĐẬU TRỨNG
CHÈ ĐỖ XANH THẬP CẨM 
6CƠM TRẮNG + MUỐI LẠC VỪNG+ RUỐC THỊT LỢN
CANH CỦ NINH XƯƠNG THẬP CẨM
BÚN  XƯƠNG (THỊT) 
    
    
    
    
    
 Thực đơn  tháng 01/2012  
 Từ ngày 01/01 /2012  đến 30 /1 /2012  
    
ThứBỮA CHÍNHBỮA CHIỀUGHI CHÚ
2CƠM TRẮNG + THỊT GIÒ SỐT CÀ CHUA
CANH RAU CẢI NẤU CUA
BÁNH MỲ + SỮA ĐẬU 
3CƠM TRẮNG + ĐẬU THỊT SỐT CÀ CHUA   
CANH RAU CỦ NINH XƯƠNG
BÚN XƯƠNG 
4CƠM TRẮNG+ CÁ TRẮM SỐT CÀ CHUA  
   CANH CÁ NẤU CHUA
CHÈ ĐỖ XANH THẬP CẨM 
5CƠM TRẮNG + MUỐI LẠC VỪNG + RUỐC THỊT LỢN
CANH CỦ NINH XƯƠNG THẬP CẨM
MỲ XƯƠNG 
6CƠM TRẮNG + TRỨNG ĐÚC THỊT LỢN
CANH CÀ CHUA ĐẬU TRỨNG
CHÁO XƯƠNG THẬP CẨM 
    
    
 Thực đơn  tháng 02/2012  
 Từ ngày 06/02 /2012  đến 30 /02/2012  
    
ThứBỮA CHÍNHBỮA CHIỀUGHI CHÚ
2CƠM TRẮNG + THỊTĐẬU SỐT CÀ
CANH RAU NẤU THỊT
BÁNH MỲ + SỮA ĐẬU 
3CƠM TRẮNG+ THỊT  GIÒ SỐT CÀ
CANH CỦ CẢI CÀ RỐT NINH XƯƠNG
MỲ XƯƠNG 
4CƠM TRẮNG+ CÁ TRẮM SỐT CÀ CHUA  
   CANH CÁ NẤU CHUA
CHÈ ĐỖ XANH THẬP CẨM 
5CƠM TRẮNG + TRỨNG ĐÚC THỊT
CANH CÀ CHUA ĐẬU TRỨNG
BÚN XƯƠNG 
6CƠM TRẮNG + THỊT ĐẬU SỐT CÀ CHUA
CANH RAU NẤU THỊT
CHÁO XƯƠNG THẬP CẨM 
    
 Thực đơn  tháng 03/2012  
 Từ ngày 01/03 /2012  đến 30 /03/2012  
    
ThứBỮA CHÍNHBỮA CHIỀUGHI CHÚ
2CƠM TRẮNG + TRỨNG ĐÚC THỊT
CANH CÀ CHUA ĐẬU TRỨNG
BÁNH MỲ + SỮA ĐẬU 
3CƠM TRẮNG+ THỊT  GIÒ SỐT CÀ
CANH CỦ CẢI CÀ RỐT NINH XƯƠNG
MỲ XƯƠNG 
4CƠM TRẮNG+ CÁ TRẮM SỐT CÀ CHUA  
   CANH CÁ NẤU CHUA
CHÈ ĐỖ XANH THẬP CẨM 
5CƠM TRẮNG + THỊT ĐẬU SỐT CÀ
CANH KHOAI TÂY CÀ RỐT NINH XƯƠNG
BÚN XƯƠNG 
6CƠM TRẮNG + THỊT KHO TÀU
CANH RAU , CỦ ,QUẢ NẤU THỊT
CHÁO XƯƠNG THẬP CẨM 
    
    
 Thực đơn  tháng 04/2012  
 Từ ngày 01/04 /2012  đến 30 /04/2012  
    
ThứBỮA CHÍNHBỮA CHIỀUGHI CHÚ
2CƠM TRẮNG +  THỊT HẦM
CANH NGAO NẤU RAU MÙNG TƠI
BÁNH MỲ + SỮA ĐẬU 
3CƠM TRẮNG+ THỊT  ĐẬU SỐT CÀ
CANH CỦ CẢI CÀ RỐT 
CHÁO XƯƠNG (HÀ) 
4CƠM TRẮNG+ THỊT GIÒ SỐT CÀ CHUA  
CANH KHOAI TÂY CÀ RỐT NINH XƯƠNG   
MỲ XƯƠNG 
5CƠM TRẮNG + THỊT CÁ SỐT CÀ
CANH CÁ NẤU CHUA
BÚN XƯƠNG 
6CƠM TRẮNG + TRỨNG ĐÚC THỊT
CANH RAU NẤU CUA(
TÉP)
CHÈ ĐỖ  THẬP CẨM 
    
    
 Thực đơn  tháng 05 / 2012  
 Từ ngày 02/05 /2012  đến 30 /05/2012  
    
ThứBỮA CHÍNHBỮA CHIỀUGHI CHÚ
2CƠM TRẮNG + THỊT ĐẬU SỐT CÀ
CANH NGAO NẤU RAU MÙNG TƠI
BÁNH MỲ + SỮA ĐẬU 
3CƠM TRẮNG+ THỊT  GIÒ SỐT CÀ
CANH RAU ĐAY NẤU CUA
MỲ XƯƠNG  
4CƠM TRẮNG+ THỊT HẦM  
CANH BÍ NẤU TÔM  
CHÈ ĐỖ  THẬP CẨM 
5CƠM TRẮNG + THỊT CÁ SỐT CÀ
CANH CÁ NẤU CHUA
BÚN XƯƠNG 
6CƠM TRẮNG + TRỨNG ĐÚC THỊT
CANH RAU NẤU CUA(
TÉP)
CHÁO XƯƠNG  Các thông tin khác: