Asset Publisher

THỰC ĐƠN THÁNG 5/ 2017

THỰC ĐƠN THÁNG 5/ 2017

Thực đơn tháng 5/2017

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

 

 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 5 – NĂM 2017

                                                                          Tuần I : 3/5đến 6/5

Lớp

MẪU GIÁO

NHÀ TRẺ NHÓM ĂN CHÁO

Điều chỉnh

Thứ

Sáng

Trưa

Chiều

Sáng

Trưa

Chiều

2

Sữa tươi

 - Cơm

- Tôm thit sốt cà

- Canh  bí xanh nấu tôm

 

  Chè đỗ đen

Sữa Bột

- Cháo thịt, rau

- Bún xương

 

3

Sữa Bột

- Cơm

-  Cá  sốt cà chua

- Canh  cá nấu chua

  Mỳ thịt gà

Sữa tươi

- Cháo  cá rau cải thái

 

Mỳ thịt gà

 

4

 

 - Cơm

- Thịt giò sốt cà chua

- Canh  cua rau

 

- Bánh mì

- Sữa tươi

 

- Cháo thịt  cua  rau

-Cháo thịt bò nấm hương

 

5

Sữa  bột

 Thịt sốt cà chua

 Canh ngao nấu mùng tơi

-Cháo thịt bò cà rốt

Sữa Bột

- Cháo  Thịt bò thịt, rau

 

 

Cháo thịt bò cà rốt

 

6

Sữa tươi

 Thịt sốt cà chua

 Canh ngao nấu mùng tơi

-Cháo thịt bò cà rốt

Sữa Bột

- Cháo  Thịt bò thịt, rau

Cháo thịt bò cà rốt

 

7

Sữa Bột

- Cơm

- Mắm tép trưng thịt

- Canh  cua rau đay

 

Bún xương

Sữa tươi

- Cháo Tôm thịt lợn  cà rốt.

 

- Mỳ xương

 

       Người xây dựng thực đơn                                                    Mạo Khê, ngày 28 tháng  4 năm 2017

         PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

           Bùi Thị Lan                                                                                         Lưu Ngọc Nhung

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

                         

 

THỰC ĐƠN THÁNG 5 – NĂM 2017

Tuần II :8/5 đến 13/5

 

MẪU GIÁO

NHÀ TRẺ NHÓM ĂN CHÁO

Điều chỉnh

Thứ

Sáng

Trưa

Chiều

Sáng

Trưa

Chiều

2

Sữa Bột

 - Cơm

- Trứng đúc thịt

- Canh  rau cải ninh xương

Bún  xương

Sữa Bột

- Cháo thịt,  cà rốt

 

- Bún xương

 

3

 

 - Cơm

- Thịt giò sốt cà chua

- Canh  cua rau

 

- Bánh mì

- Sữa tươi

 

- Cháo cua  rau

Bánh mì

- Sữa tươi

 

4

Sữa Bột

- Cơm

-  Cá  sốt cà chua

- Canh  cá nấu chua

  Mỳ thịt gà

Sữa bột

- Cháo  cá rau cải thái

 

Mỳ thịt gà

 

5

Sữa tươi

 - Cơm

- Tôm thit sốt cà

- Canh  bí xanh nấu tôm

 

 Chè đỗ đen

Sữa tươi

- Cháo thịt, rau

-  chè đỗ đen

 

6

Sữa tươi

- Cơm

-  Mắm tép trưng thịt

- Canh  cua rau mùng tơi

 

Bún xương

Sữa tươi

- Cháo  cua thịt  cà rốt.

 

- Bún xương

 

7

Sữa bột

 Thịt sốt cà chua

 Canh ngao nấu mùng tơi

Cháo thịt bò cà rốt

Sữa Bột

- Cháo  Thịt bò thịt, rau

 

 

Cháo thịt bò cà rốt

 

       Người xây dựng thực đơn                                                   Mạo Khê, ngày 28 tháng  4 năm 2017

         PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

             Bùi Thị Lan                                                                                          Lưu Ngọc Nhung

     PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

       TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

                         

                                                            THỰC ĐƠN THÁNG 5 – NĂM 2017

                                                                          Tuần III : 15/5 đến 27/5

Lớp

MẪU GIÁO

NHÀ TRẺ NHÓM ĂN CHÁO

Điều chỉnh

Thứ

Sáng

Trưa

Chiều

Sáng

Trưa

Chiều

2

Sữa tươi

 - Cơm

- Tôm thit sốt cà

- Canh  bí xanh nấu tôm

 

  Chè đỗ đen

Sữa Bột

- Cháo thịt, rau

- Bún xương

 

3

Sữa Bột

 - Cơm

- Trứng đúc thịt

- Canh  rau cải ninh xương

Bún  xương

Sữa Bột

- Cháo thịt,  cà rốt

 

- Bún xương

 

4

 

 - Cơm

- Thịt giò sốt cà chua

- Canh  cua rau

- Bánh mì

- Sữa tươi

 

- Cháo thịt  cua  rau

-Cháo thịt bò nấm hương

 

7

Sữa tươi

 Thịt sốt cà chua

 Canh ngao nấu mùng tơi

-Cháo thịt bò cà rốt

Sữa Bột

- Cháo  Thịt bò thịt, rau

 

 

Cháo thịt bò cà rốt

 

6

Sữa tươi

- Cơm

-  Cá  sốt cà chua

- Canh  cá nấu chua

  Mỳ thịt gà

Sữa tươi

- Cháo  cá rau cải thái

 

Mỳ thịt gà

 

7

Sữa Bột

- Cơm

- Mắm tép trưng thịt

- Canh  cua rau đay

Bún xương

Sữa tươi

- Cháo Tôm thịt lợn  cà rốt.

 

- Mỳ xương

 

       Người xây dựng thực đơn                                                             Mạo Khê, ngày 28 tháng  4 năm 2017

         PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

       Bùi Thị Lan                                                                                                   Lưu Ngọc Nhung

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

 

 

 

                                                                 THỰC ĐƠN THÁNG 5 – NĂM 2017

Tuần IV : 22/5 đến 27/5

Lớp

MẪU GIÁO

NHÀ TRẺ NHÓM ĂN CHÁO

Điều chỉnh

Thứ

Sáng

Trưa

Chiều

Sáng

Trưa

Chiều

2

Sữa Bột

 - Cơm

- Trứng đúc thịt

- Canh  rau cải ninh xương

Bún  xương

Sữa Bột

- Cháo thịt,  cà rốt

 

- Bún xương

 

3

 

 - Cơm

- Thịt giò sốt cà chua

- Canh  cua rau mùng tơi

 

- Bánh mì

- Sữa tươi

 

- Cháo cua  rau

-Cháo thịt nấm hương

 

4

Sữa Bột

- Cơm

-  Cá  sốt cà chua

- Canh  cá nấu chua

  Mỳ thịt gà

Sữa bột

- Cháo  cá rau cải thái

 

Mỳ thịt gà

 

5

Sữa tươi

 - Cơm

- Tôm thit sốt cà

- Canh  bí xanh nấu tôm

 

 Chè đỗ đen

Sữa tươi

- Cháo thịt, rau

-  ché đỗ đen

 

6

Sữa tươi

- Cơm

-  Mắm tép trưng thịt

- Canh  cua rau mùng tơi

Bún xương

Sữa tươi

- Cháo  cua thịt  cà rốt.

 

- Bún xương

 

7

Sữa Bột

 Thịt sốt cà chua

 Canh ngao nấu mùng tơi

-Cháo thịt bò cà rố

Sữa Bột

- Cháo  Thịt bò thịt, rau

 

 

Cháo thịt bò cà rốt

 

       Người xây dựng thực đơn                                                      Mạo Khê, ngày 28 tháng  4 năm 2017

         PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

  Bùi Thị Lan                                                                                             Lưu Ngọc Nhung