Asset Publisher

Thời khóa biểu năm học 2018-2019

Thời khóa biểu năm học 2018-2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                      THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019

 

THỨ

KHỐI NHÀ TRẺ

KHỐI MG 3 T

KHỐI MG 4 T

KHỐI MG 5T

 

Thứ 2

THỂ DỤC

THỂ DỤC

THỂ DỤC

THỂ DỤC

 

Thứ 3

VĂN HỌC

KPKH( KPXH)

KPKH( KPXH)

KPKH( KPXH)

 

Thứ 4

NHẬN BIẾT

VĂN HỌC

VĂN HỌC

VĂN HỌC

 

Thứ 5

HOẠT ĐỘNG

 VỚI ĐỒ VẬT

TOÁN, T. HÌNH

TOÁN,T. HÌNH

TOÁN,TẠO HÌNH

 

 

Thứ 6

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

LQCC, ÂM NHẠC

 

 

                                                                                                               Phó hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                     Đặng Thị Giang