Asset Publisher

Danh sách cán bộ giáo viên, công nhân viên

Danh sách cán bộ giáo viên, công nhân viên


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2012-2013

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ CM

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

TC

ĐH

1

Nguyễn Thị Bẩy

22/09/1973

1990

 

 

x

H.Trưởng 

1682909428

 

2

Bùi Thị Lan

25/09/1966

1991

 

 

x

P.HT

1695482477

 

3

Dương Thị Tâm

16/04/1972

1994

 

 

x

P.HT

906156872

 

4

Nguyễn Thị Thu Hằng

27/06/1981

2003

 

 

x

P.HT

1226426009

 

5

Lê Thị Hồng

18/08/1981

2004

 

x

 

GV

1228466375

 

6

Trần Thị Lan Hương

14/10/1968

2011

x

 

 

GV

1674389406

 

7

Vũ Thị Hằng

3/10/1968

1999

 

 

x

GV

902197665

 

8

Trương Thị Hồng Liên

6/1/1974

2001

x

 

 

GV

1657841667

 

9

Đào Thị Phương

15/05/1980

2004

 

x

 

GV

1223281875

 

10

Nguyễn Thị Bích Liên

25/04/1968

1992

x

 

 

GV

976674780

 

11

Nguyễn Thị Huyên

 27/5/1982

2010

 

x

 

GV

01204188380

 

12

Trần Thị Tuyền

11/8/1990

2010

x

 

 

GV

1676067787

 

13

Thân Thị Thảo

10/8/1986

2011

x

 

 

GV

1283139386

 

14

Tống Kim Hoa

1/1/1964

2001

x

 

 

GV

1645807234

 

15

Hoàng Thị Thu

25/02/1985

2011

x

 

 

GV

1699322569

 

16

Phạm Thị Phương

29/11/1983

2009

x

 

 

GV

979957125

 

17

Tô Thị Hoài

23/11/1986

2008

 

x

 

GV

972346891

 

18

Nguyễn Thị Kim Tuyết

2/1/1985

2010

x

 

 

GV

1665988569

 

19

Vũ Thị Kim Thương

7/5/1988

2009

 

 

 

GV

904697176

 

20

Trần Thị Hường

15/01/1959

2002

x

 

 

GV

936560198

 

21

Nguyễn Thị Vi

20/10/1979

2010

x

 

 

GV

1267047123

 

22

Đoàn Minh Loan

5/11/1959

1977

x

 

 

GV

1636550975

 

23

Phong Thị Yến

14/09/1981

2009

x

 

 

GV

1662133391

 

24

Đỗ Thị Tuất

19/08/1959

1976

x

 

 

GV

1204192788

 

25

Nguyễn Thị Duyên

14/01/1985

2009

x

 

 

VT

1685112123

 

26

Nguyễn Thị Vân

6/11/1977

2009

x

 

 

Cấp dưỡng

01644406445

 

27

Lê Thị Kiều Loan

14/02/1987

2010

x

 

 

Cấp dưỡng

984355112

 

28

Trịnh Thị Nhẫn

4/8/1986

2006

x

 

 

KT

1689272928

 

29

Lê Thị Thúy Ân

12/2/1985

2010

x

 

 

YTHĐ

1668812315

 

30

Vũ Thị Vân Anh

 29/8/1987

2012

x

 

 

GV

01224242700

 

31

Nguyễn Thị Dung

 26/6/1983

2012

x

 

 

GV

01664132088

 

32

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 02/7/1992

2012

x

 

 

GV

01667853720

 

33

Ty Thị Ba

 18/7/1987

2012

x

 

 

GV

0968796787

 

34

Đoàn Thị Hương Giang

27/05/1986

2009

 

 

x

HC

1653387586

 

35

Lê Thị Hợi

 15/3/1983

2012

x

 

 

Cấp dưỡng

0988024717

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nguyễn Thị Bẩy