Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thị Phương Thảo
Email: mnsonca@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: mn.sc.ptpthao@dongtrieu.edu.vn
Website:
Đơn vị: Trường MN Sơn Ca
Chức vụ: Hiệu trưởng
Chuyên môn: quản lý
Thống kê:  Tổng số bài: 20       Đã duyệt: 11       Tổng điểm: 21

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt