Thông tin thành viên
Họ và tên: Ty Thị Ba
Email: mn.sc.ttba2017@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Sơn Ca
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 197       Đã duyệt: 183       Tổng điểm: 569

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt