Asset Publisher

Kế hoạch hàng Tháng của Phó hiệu trưởng

Kế hoạch hàng Tháng của Phó hiệu trưởng

kế hoạch hàng tháng của Phó hiệu trưởng- chuyên môn trường MN Sơn Ca


 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH

 

 

 

 

 

 

SỔ

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON:TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU – QUẢNG NINH

 

 

NĂM HỌC 2016-2017

 

 

 

 

SỔ KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

Phần I: Kết quả khảo sát đầu năm: Đặc điểm, tình hình chung của trường

  1. Số lượng nhóm/ lớp: 13 nhóm lớp: trong đó nhóm trẻ là 3 lớp , 3 tuổi 2 lớp, 4 tuổi 5 lớp, 5 tuổi 3 lớp
  2. Số lượng trẻ : Tổng số trẻ là 318 trẻ

                              -Nhà trẻ: 55 trẻ

                              - 3 tuổi: 48 trẻ

                              - 4tuổi: 113 trẻ

                              - 5 tuổi: 102 trẻ

           3: Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên: 34 đ/c

                -Cán bộ: có 4 đ/c

                -Giáo viên: 25 đ/c

                 -Nhân viên: 5 đ/c

          Phần II: Mục tiêu cần đạt:

Mục tiêu giáo dục là giúp cho trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1, hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.

Phần III: Chỉ tiêu thi đua:

-Lao động tiên tiến, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017

-UBND Tỉnh tặng giấy khen

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tháng 08 Năm 2016-2017

 

STT

Nội dung công việc

Biện pháp

Bộ phận/người thực hiện

Thời gian

Đánh giá kết quả

1

Họp triển khai nội dung công tác tháng

  • Bám sát nội dung của Hiệu trưởng
  • Thông báo các nội dung thực hiện trong tháng
  • Thống nhất ý kiến thực hiện

HP+GV

15-30/8

Đã hoàn thành

1

Công tác huy động trẻ ra lớp

-Tuyên truyền phối kết hợp các ban ngành đoàn thể trong khu để huy động trẻ ra lớp

- Chỉ đạo giáo viên phối hợp phụ huynh để tuyên truyền huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp

- Treo băng zôn khẩu hiệu, thông báo qua loa truyền thanh của khu để trẻ biết thời gian tựu trường.

HP: Đặng Thị Giang, giáo viên

15/8-30/8

-Đã hoàn thành

2

Công tác vệ sinh trường lớp

-Tuyên truyền, phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong khu ( hội phụ nữ, đoàn Thanh Niên, hội cha mẹ phụ huynh học sinh, bảo vệ trường, các cô trong toàn trường.

- Khoanh vùng điểm vệ sinh trong ngoài xung quanh nhà trường ( vệ sinh rác thải, thông khơi cống rãnh, vệ sinh đồ dùng dụng cụ, trang thiết bị của các lớp

- Phân công, giám sát  công việc của từng bộ phận của từng điểm trường

BGH+GV

15-16/8/2016

Đã hoàn thành

3

Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch chủ đề

-Tập huấn lại theo sự hướng dẫn của chuyên môn phòng GD.

-Thảo luận

-Thống nhất ý kiến thực hiện

HP+GV

17-20/08/2016

Đã thực hiện

4

Sắp xếp lớp học và giáo dục trẻ các nội quy của trường lớp

-Kiểm tra sắp xếp trẻ trong độ tuổi ở các nhóm lớp

- kiểm tra công tác giáo dục nội quy của các nhóm lớp 3-4, 4-5 tuổi

HP

20-25

 

 

 

Đã thực hiện

 

 

                                                                                                                                           Duyệt, ngày 10/8/2016

                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                                 Lưu Ngọc Nhung

                   

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tháng 09 Năm 2016-2017

STT

Nội dung công việc

Biện pháp

Bộ phận/người thực hiện

Thời gian

Đánh giá kết quả

1

Sinh hoạt chuyên môn

-Bám sát nội dung hàng tháng của nhà trường

-Đánh giá công tác tháng 8, triển khai nội dung công tác tháng 9

-Thống nhất ý kiến chỉ đạo thực hiện

HP+GV

Trong tháng

Đã hoàn thành

2

Thực hiện ngày khai giảng

-Thực hiện theo sự phân công của hiệu trưởng( đọc thư của chủ tịch nước)

 

HP: Đặng Thị Giang

5/9

Đa thực hiện

3

Giáo dục trẻ theo chủ đề "Trường mầm non"

-Chỉ đạo giáo viên giáo dục trẻ theo đúng chủ đề " trương mầm non, trẻ biết tên trường, tên lớp, tên cô, các bạn.."

HP

Cả tháng

 

4

Xây dựng kế hoạch giáo dục các độ tuổi 3-4, 4-5 tuổi

 

 

 

Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2016-2017

-Nghiên cứu các mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, dự kiến thời gian – chủ đề.

-Xây dựng kế hoạch các độ tuổi 3-4, 4-5 tuổi theo khung hướng dẫn của chuyên môn mầm non

- Căn cứ vào công văn số 544/KH-PGDDT ngày 27/6/2016 để xây dựng kế hoach BDTX của nhà trường.

HP

 

 

 

 

HP

6-8/9/2016

 

 

 

 

8/9/2016

 

 

 

 

Đã thực hiện

4

Xây dựng, báo cáo phòng học thông minh

 

 

-Căn cứ vào công văn 73/HĐND-KTXH ngày 12/9/2016 để xây dựng kế hoạch và báo cáo lớp học thông minh – trường học thông minh

HP

15/9/2016

Đã thực hiện

5

Kiểm tra Cơ sở vật chất phòng máy và phòng học thông minh

 

- Kiểm tra, xạc điện

-Tham mưu với hiệu trưởng bổ sung thêm máy tính bảng

HP

16/9/2016

đã thực hiện

6

-Tổ chức Hội nghị CB-VC-LĐ năm học 2016-2017

-Nghiên cứu công văn số 789/LTPGD&ĐT-CĐGD về việc tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, giáo viên lao động năm học 2016-2017 hướng dẫn của PGD&ĐT

- Phối hợp với BGH- CĐCS làm chương trình tổ chức.

-Tổ chức hội nghị

HP

22/9/2016

 

Đã thực hiện tốt

 

 

 

7

Duyệt kế hoạch chủ đề, kế hoạch tuần, giáo án của tổ 3-4 tuổi

Hoàn thiện hồ sơ để sở kiểm tra.

-Đánh giá

-Chỉnh sửa

-Hướng dấn các thành viên trong tổ rà soát hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ kiểm tra

HP

23-25

Đã hoàn thành

8

Tiếp tục học BDTX

-Tổ chức học tập trung tại nhà trường

-Tuyên truyền cho chị em tự học bồi dưỡng theo đúng kế hoạch lên

BGH+GV

27-28

Đang thực hiện

 

 

 

9

Làm kiểm định chất lượng

-Chỉ đạo các nhóm thu thập minh chứng

-giám sát kiểm tra

-Rà soát lại thông tin minh chứng

 

HP

 

Đang thực hiện

10

Đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục của tổ

-Họp tổ đánh giá công tác thực hiện của các thành viên trong tổ

-Bình xét thi đua của tổ

-Đánh giá rút kinh nghiệm

HP+ GV TỔ

29/9/2016

Đã thực hiện

                                                                                                          Duyệt, ngày 3/9/2016

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                      Lưu Ngọc Nhung

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Tháng 10 Năm 2016-2017

STT

Nội dung công việc

Biện pháp

Bộ phận/người thực hiện

Thời gian

Đánh giá kết quả

1

Sinh hoạt chuyên môn

-Bám sát nội dung hàng tháng của nhà trường

-Đánh giá công tác tháng 9, triển khai nội dung công tác tháng 10

-Thống nhất ý kiến chỉ đạo thực hiện

HP+GV

Trong tháng

 

2

Khảo sát tay nghề 10 giáo viên ( có danh sách thông báo)

-Kiểm tra dự giờ

-Đánh giá, rút kinh nghiệm

 

HP: Đặng Thị Giang

3/10-11/10

 

3

Giáo dục trẻ theo chủ đề ( bản thân, gia đình"

-Chỉ đạo giáo viên giáo dục trẻ theo đúng chủ đề " bản thân, gia đình"

-Kiểm tra, đôn đốc giáo viên thực hiện theo đúng kế hoạch.

HP

Cả tháng

 

4

Kiểm tra toàn diện 1 đồng chí ( Vũ Thị Kim Thương)

-Rà soát lại hồ sơ sổ sách của cô và trẻ

- Dự giờ các hoạt động trong ngày để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao

-Đánh giá, rút kinh nghiệm

 

HP

 

 

 

 

13/10/2016

 

 

 

Đã thực hiện đánh giá tốt

4

Xây dựng KHCNTT

 

 

-Căn cứ vào công văn số 925/PGD&ĐT "về việc thực hiện CNTT năm học 2016-2017" để xây dựng kế hoạch CNTT trong nhà trường.

HP

15/10/2016

Đã thực hiện

5

Kiểm tra Cơ sở vật chất phòng học thông minh

 

- Kiểm tra, xạc điện

-Tham mưu với hiệu trưởng bổ sung thêm máy tính bảng

HP

16/10/2016

đã thực hiện

6

Duyệt kế hoạch, giáo án theo chủ đề " bản thân, gia đình"

-Kiểm tra các nội dung của kế hoạch, giáo án

-Chỉnh sửa, duyệt

HP

17-20/10/2016

Đã hoàn thành

8

Tiếp tục chỉ đạo học BDTX

-Tổ chức học tập trung tại nhà trường

-Tuyên truyền cho chị em tự học bồi dưỡng theo đúng kế hoạch lên

BGH+GV

21-25/10

 

Đang thực hiện

 

 

9

Tập huấn CNTT, ứng dụng lớp học thông minh

-Liên hệ bộ phận CNTT của ngành để hỗ trợ phòng máy và nội dung tập huấn

HP

26/10/2016

Đã thực hiện

9

Làm kiểm định chất lượng

-Chỉ đạo các nhóm thu thập minh chứng

-Giám sát kiểm tra

-Rà soát lại thông tin minh chứng

 

HP

Cả tháng

Đang thực hiện

10

Đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục của tổ

-Họp tổ đánh giá công tác thực hiện của các thành viên trong tổ

-Bình xét thi đua của tổ

-Đánh giá rút kinh nghiệm

HP+ GV TỔ

29/10/2016

Đã thực hiện

                                                                                                          Duyệt, ngày 3/10/2016

                                                                                                                       Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                  Lưu Ngọc Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

                                                                          Tháng 11 Năm 2016

 

STT

Nội dung công việc

Biện pháp

Bộ phận/người thực hiện

Thời gian

Đánh giá kết quả

1

Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đã lên

-Căn cứ vào nội dung kế hoạch đã lên để học

-Nghiên cứu tự học theo Int nét, qua tài niệu của ngành

BGH+GV

Cả tháng

- Đang thực hiện

2

Giáo dục trẻ theo chủ đề gia đình và chủ đề nghề nghiệp

-Lên kế hoạch chỉ đạo tháng

-Lồng nghẹo chủ đề vào các hoạt động phù hợp

-Giao dục trẻ mọi lúc mọi nơi

 

-HP

-GV

 

Cả tháng

 

3

-Thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Cụ thể số  tiết ( có danh sách trong lịch tháng)

- Dự giờ

-Đánh giá

-Rút kinh nghiệm

-Tổng hợp có động viên khen thưởng

 

 

 

HP

GV

 

 

 

 

05-14/11

 

 

 

 

 

 

 

4

Tổ chức ngày hội nước sạch và vệ sinh môi trường trường học

-Tham mưu cùng Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch

- Triển khai kế hoạch thực hiện

-Tổ chức ngày hội

-Rút kinh nghiệm

HP+GV

18/11

 

 

 

 

 

Hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân bị tử nạn do tai nạn giao thông

-Tuyên truyền băng rôn khẩu hiệu " đội mũ cho con- trọn tình cha mẹ", tuyên truyền thông điệp tưởng nhớ người đi- vì người ở lại trong thời gian đón trả trẻ

- Tham gia 01 phút tưởng niệm tại nhà trường

-Đăng tin bài

-Tổng kết báo cáo về phòng

BGH+GV+NV

 

 

5

Kiểm tra ƯDCNTT của giáo viên trong việc lồng nghếp vào các hoạt động học và hoạt động vui chơi, hoàn thiện trang Website

-Dự giờ

-Thăm lớp

-Bồi dưỡng trực tiếp

-Đánh giá

 

HP

 

 

 

Tuần 3-4

 

6

Tiếp tục chỉ đạo tìm minh chứng KĐCL

-Tăng cường công tác giám sát kiểm tra các nhóm trong việc tìm minh chứng

-Tổng hợp minh chưng của các tiêu chuẩn

HP+GV

 

 

6

Duyệt giáo án, hồ sơ sổ sách

-Kiểm tra, rà soát

-Đánh giá

-Duyệt

HP

Cả tháng

 

 

7

Sinh hoạt thường kỳ

-Đánh giá công tác tháng 11

-ý kiến

-Triển khai công tác tháng 12

-Thống nhất chốt ý kiến

HP

 

 

                                                                                                                   Ngày duyệt:  3 /11/2016

                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                       Lưu Ngọc Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

THÁNG 12 NĂM HỌC 2015-2016

STT

Nội dung công việc

Biện pháp

Bộ phận/người thực hiện

Thời gian

Đánh giá kết quả

1

-Duyệt giáo án của nhóm 3-4 tuổi, kiểm tra hồ sơ sổ sách tháng 12

 -Kiểm tra đôn đốc

- Đánh giá rút kinh nghiệm

-Kiểm tra chi tiết giáo án, chỉnh sửa vào giấy nhớ theo đúng nội dung

- Thông tin thản hồi để chỉnh sửa

- Duyệt theo đúng thời gian quy định trước 3 ngày

-Hiệu phó

Cả tháng

 

2

-Giaó dục trẻ theo chủ đề " Nghề nghiệp, thế giới động vật

 

-Trang trí sắp xếp lớp theo đúng chủ đề chủ điểm

-Lên kế hoạch hoạt động

-Lồng nghép vào các hoạt động học và chơi

-Giaó dục trẻ vào mọi lúc mọi nơi

- Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở

-Đánh giá rút kinh nghiệm

- Giáo viên

 

 

-Hiệu phó

Cả tháng

 

3

Tập văn nghệ hội thi Nữ giáo viên công sở năm học 2015

-Lên kế hoạch lựa chọn thành viên đi thi,  tập luyện

-Lựa chọn bài tập theo chủ đề về ca ngợi quê hương đất nước, con người ….

Hiệu Phó

Tập từ 1/12-14/12

 

4

Bồi dưỡng 2 giáo viên 5 tuổi thực hành lớp học thông minh

-Kiểm tra, đánh giá

HP

Vào các buổi thứ 7

 

5

Tiếp tục kiểm tra các đồng chí giáo viên đưa bài giảng lên trang on line

-Kiểm tra

-Đôn đốc

-Nhắc nhở

HP

Trong tháng

 

6

Hoàn thiện phần mềm PMIS

-Rà soát, bổ sung thông tin

- In nộp dữ liệu theo kế hoạch của Phòng GD.

HP+KT

Từ ngày 15-20

 

7

Tổ chức xây dựng 3 tiết mẫu ( cho 3 đồng chí, Lê Hồng, Đào Phương, Thanh Tuyền)

 

 

 

 

-Xây dựng kế hoach

-Trực tiếp bồi dưỡng kiểm tra tập duyệt

-Tổ chức thực hiện

-Đánh giá

-Rút kinh nghiệm

HP+GV

Tuần 4

 

8

Kiểm tra nội bộ 2 đồng chí theo đúng kế hoạch của nhà trường

-Kiểm tra trực tiếp các nội dung: trang trí, hồ sơ, thu chi, và các hoạt động

BGH

 

 

9

Viết tin bài

- Soạn thảo tin

 -Chỉnh sửa hình ảnh,

-Đăng tin

HP

Tuần 4

 

10

Sinh hoạt thường kỳ

-Đánh giá công tác tháng 12

-Triển khai công tác tháng 1

-ý  kiến

-Thống nhất ý kiến

 

Tuần 1/1/2016

 

                                                                                 Duyệt, ngày 3/12/2016

                                                                                  Hiệu trưởng

                                 

 

 

                                                                                  Lưu Ngọc Nhung

                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 1 NĂM HỌC 2017

STT

Nội dung công việc

Biện pháp

Bộ phận/người thực hiện

Thời gian

Đánh giá kết quả

1

Giaó dục trẻ theo chủ đề:

 ( Thế giới động vật, thế giới thực vật).

-Giáo dục trẻ biết tên, đặc điểm, lợi ích, môi trường sống một số con vật, và một số cây xanh..

-Lên kế hoạch hoạt động

-Lồng nghép vào các hoạt động trong ngày

-Giaó dục trẻ vào mọi lúc mọi nơi theo kế hoạch lên

HP+GV

Cả tháng

Đang thực hiện

2

Hướng dẫn hoàn thành giải pháp sáng tạo và sáng kiến kinh nghiệm

-Kiểm tra nội dung, hướng dẫn chỉnh sửa

BGH

Trong tháng

Đã hoàn thành

5

Cập nhật dữ liệu PMIS và bổ sung hồ sơ viên chức, người lao động vào dữ liệu của ngành

- Kiểm tra thông tin dữ liệu trên PMIS của trường

- Tích trọn thông tin của trường để bổ sung vào PMIS của phòng

- Niêm yết 2 bộ  hồ sơ bổ sung lên phòng và lưu giữ tại trường.

 

HP+VT

Trong tháng

Ddã hoàn thành

8

Tiếp tục học bồi dường thường xuyên

-Tự học và bồi dưỡng theo kế hoạch lên

BGH+GV

Cả tháng

Đang thực hiện

9

Kiểm tra công tác đưa bài lên trang online, lớp học thông minh.

-Kiểm tra, thống kê

-Đánh giá

-Rút kinh nghiệm

BGH

Tuần 4

Đã thực hiện

10

Duyệt hồ sơ sổ sách của đánh giá của tháng của tổ

-Kiểm tra

- Chỉnh sửa

-Đánh giá

HP

27-28

Đã thực hiện

11

Sinh hoạt thường kỳ

-Đánh giá công tác tháng 1

-Triển khai công tác tháng 2

-ý  kiến

-Thống nhất ý kiến

 

 

Đã thực hiện

                                                                                 Duyệt, ngày 03/1/2017

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                            Lưu Ngọc Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 02/2017

STT

Nội dung công việc

Biện pháp

Bộ phận/người thực hiện

Thời gian

Đánh giá kết quả

1

Giao dục trẻ theo chủ đề: Thế giới thực vật

Trẻ biết được ý nghĩa tết nguyên đán

--Lên kế hoạch hoạt động

-Chỉ đạo giáo viên lồng nghép vào các hoạt động trong ngày

-Giaó dục trẻ vào mọi lúc mọi nơi theo kế hoạch lên

- Giao dục trẻ theo 5 linh vực phát triển.

HP+ GV

Trong tháng

Đã thực hiện

2

Kiểm tra nội bộ 3 đồng chí theo kế hoạch đã lên

-Kiểm tra, dự giờ các hoạt động

-Đánh giá

-Rút kinh nghiệm

 

PH

8, 10, 11

Đã thực hiện

3

Tiếp tục học bồi dường thường xuyên

-Tự học và bồi dưỡng

HP-GV

Trong tháng

Đang thực hiện

4

Bồi dưỡng giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp thị xã

-Tham mưu

- Nhận xét,

- Đánh giá

HP

Tuần 2

Đã thực hiện tốt

5

Duyệt hồ sơ sổ sách của tổ, duyệt giáo án dự thi giáo viên giỏi cấp thị xã

-Kiểm tra, xem xét các nội dung, chỉnh sửa, duyệt

HP

Tuần 2-3

Đã thực hiện

6

Thực hiện QD số 42 ngày 14/02/2017 về việc thành lập ban giám khảo đi chấm thực hành giáo viên giỏi cấp thị xã

-Đi chấm thi theo lịch của P GD&ĐT

 

HP

16-28

Đã thực hiện

7

Sinh hoạt chuyên môn thường kì

Đánh giá công tác chuyên môn tháng 2

- Triển khai công tác tháng 3

-Y  kiến

-Thống nhất nội dung

 

HP

 

Đã thực hiện

                                                                                                                                             Duyệt, ngày 03 / 02 / 2017

                                                                                                                                                    Hiệu trưởng

 

 

 

         

                                                                                                                                                   Lưu Ngọc Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 03/2017

STT

Nội dung công việc

Biện pháp

Bộ phận/người thực hiện

Thời gian

Đánh giá kết quả

1

Giao dục nhóm mẫu giáo thực hiện theo chủ đề thế giới thực vật và giao thông.

-Kiểm tra các nhóm lớp thực hiện theo đúng chủ đề chủ điểm.

-Đánh giá, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch chủ đề

-Rút kinh nghiệm

-Xây dựng kế hoạch chủ đề, kế hoạch giảng dạy theo chủ đề

-Giao dục trẻ ở mọi lúc mọi nơi

HP

 

 

 

GV

Trong tháng

Đã thực hiện

2

Tiếp tục làm KĐCL

-Phân công các tổ tìm minh chứng

-Kiểm tra đôn đốc

-Tổng hợp đánh giá

BGH+GV

Cả tháng

Đang thực hiện

2

Kiểm tra toàn diện các đồng chí theo đúng kế hoạch.( đ/c Hoài, Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Huyền)

-Kiểm tra

- Đánh giá

-Rút kinh nghiệm

PHT

 

 

3

Chấm giải pháp sáng tạo

-già soát nội dung của giải pháp theo đúng mẫu công văn 189 của PGD&ĐT

-Đánh giá giải pháp theo các mốc

 ( A,B,C)

HP

Tuần 6-9/3/2017

Đã thực hiện

4

Bồi dữơng thường xuyên

-Chỉ đạo học tập trung, học theo nhóm, tự học, học theo kế hoạch, thảo luận các nội dung cần bồi dưỡng

-Thống nhất ý kiến chỉ đạo thực hiện

-Đánh giá nội dung học

HP

Thứ 7 tuần 4

Đang thực hiện

7

Duyệt  hồ sơ sổ sách nhóm 3-4 tuổi

-Kiểm tra

-Bổ sung

-Đánh giá, rút kinh nghiệm

 

HP

-Từ 25-28/03

Đã thực hiện

8

Sinh hoạt thường kì

-Đánh giá công tác tháng 3

-Triển khai công tác tháng 4

-Y  kiến

-Chốt ý kiến

HP+ GV

       /03/2017

Đã thực hiện

                                                                                 Duyệt, ngày  5 / 03 / 2017

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

                                      

                                             

                                                                               

 

                                                                                   Lưu Ngọc Nhung

 

 

 

 

 

                                                                           KẾ HOẠCH THÁNG 04/2017

STT

Nội dung công việc

Biện pháp

Bộ phận/người thực hiện

Thời gian

Đánh giá kết quả

1

Chỉ đạo thực hiện theo chủ đề giao thông và nước và hiện tượng thiên nhiên, tuyên truyền ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng Miền Nam.

-Kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch chủ đề, kế hoạch tuần của tổ

-Kiểm tra công tác chăm sóc giáo dục tra theo chủ đề chủ điểm, công tác tuyên truyền các hoạt động.

-Đánh giá

-Rút kinh nghiệm

HP

 

 

 

-GV

Cả tháng

Đã thực hiện

2

Rà soát các minh chứng kiểm định chất lượng giáo dục

-Kiểm tra, rà soát các tiêu chí

-Tổng hợp

-Báo cáo

BGH+ GV

3-7/4/2017

Đã thực hiện

3

Kiểm tra nội bội ( công tác chăm sóc giáo dục trẻ)

-Dự giờ các hoạt động trong ngày, kiểm tra hồ sơ sổ sách

 

 

 

4

Kiểm tra việc đưa bài lên trang online, việc thực hiện kitmakd của các nhóm lớp

-Kiểm tra trực tiếp

-Nhắc nhở, đôn đốc

-Rút kinh nghiệm

 

BGH

Trong tháng

Đã thực hiện

5

-Thực hiện ứng dụng lớp học thông minh vào giảng dạy ( 4 tiết theo đúng kế hoạch đã thông báo)

-Dự giờ

-Đánh giá

-Rút kinh nghiệm

 

BGH

Trong tháng

Đã thực hiện

6

Kiểm tra hồ sơ sổ sách, việc thực hiện đánh giá trẻ cuổi độ tuổi

-Kiểm tra, dôn đốc

-Đánh giá

-Báo cáo

 

BGH

 

 

 

Đã thực hiện

7

Công tác tập luyện hội thi " Dinh Dưỡng của bé"

-Tham mưu các tiết mục tập luyện của tổ nhóm

-Đánh giá

-Rút kinh nghiệm

HP

Trong tháng

Đã thực hiện

8

Kiểm tra việc thực hiện đánh giá trẻ theo phần mềm giáo dục mầm non

-Kiểm tra

-Đôn đốc các thành viên hoàn thiện đánh giá trẻ theo cuổi độ tuổi

 

HP

GV

Tuần 4

Đã thực hiện

9

Sinh hoạt thường kỳ

-Đánh giá công tác tháng 4

-Triển khai công tác tháng 5

-ý kiến

-Thống nhất chốt ý kiến

BGH+ GV

 

Đã thực hiện

                                                                                 Duyệt, ngày 3/ 04 / 2017   

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

                                      

                                             

                                                                             Lưu Ngọc Nhung

KẾ HOẠCH THÁNG 05/2017

STT

Nội dung công việc

Biện pháp

Bộ phận/người thực hiện

Thời gian

Đánh giá kết quả

1

Chỉ đạo thực hiện theo chủ đề " Quê hương đất nước"tuyên truyền để hiểu về quê hương đất nước Việt Nam diệu kỳ, hiểu các địa danh của quê hương…

Kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch chủ đề, kế hoạch tuần của tổ

-Kiểm tra công tác chăm sóc giáo dục tra theo chủ đề chủ điểm, công tác tuyên truyền các hoạt động.

-Đánh giá

-Rút kinh nghiệm

GV

 

PHT

Cả tháng

 

3

Rà soát, bồi dưỡng tiếp giáo viên thực hiện soạn bài lên trang online

-Kiểm tra, rà soát

-Tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm

HP

1-18/5

 

4

-Thực hiện hội thi " Dinh dưỡng- sức khỏe trẻ thơ"

- Lên trương chình tổ chức hội thi " Dinh dưỡng và sức khỏe trẻ thơ"

 

HP+ GV

24/5

 

6

-Duyệt hồ sơ sổ sách của nhóm 3- 4 tuổi

-Kiểm tra, rà soát bài giảng

-Đánh giá, rút kinh nghiệm

HP

15/5

 

 

 

7

-Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên

-Tổ chức học tập chung, tự học theo kế hoạch lên

BGH+GV

Trong tháng

 

 

 

8

Kiểm tra việc thực hiện trên phần mềm quản lí giáo dục mầm non

-Kiểm tra

- Tổng hợp

-in lưu

BGH

 

-GV

16/05/2016

 

 

 

9

Kiểm tra việc đánh giá trẻ và tổng hợp lưu sản phẩm của trẻ, thu thập lưu trữ hồ sơ nhóm 3-4 tuổi

-Kiểm tra

-Đôn đốc

-Đánh giá

HP

18/05

 

10

Sinh hoạt thường kỳ

-Đánh giá công tác tháng 5

BGH+ GV

 

 

11

Làm kiểm định chất lượng

-Tiếp tục thu thập minh chứng

-Rà soát minh chứng

-Tổng hợp đường dẫn

-5 nhóm đã phân công

20-25/5

  •  

                                                                                 Duyệt, ngày  5 / 05 / 2017

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

                                      

                                             

                                                                               

 

                                                                                   Lưu Ngọc Nhung