LỊCH PHÂN CÔNG CÁC TỔ TRONG NĂM HỌC 2016-2017


DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN 1:

STT

Họ và tên

Lớp

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê  Thị Hồng

5TC3

Tổ trưởng CM 1

Dự kiến

2

Nguyễn Thị Vi

NTD2

Tổ phó CM 1

Dự kiến

3

Nguyễn Thị Thúy

3TA2

Giáo viên

 

4

Thân Thị Thu Thảo

3TA1

Giáo viên

 

5

Nguyễn Thị Thanh Huyền

4TB2

Giáo viên

 

6

Hoàng Thị Thu

5TC3

Giáo viên

 

7

Ty Thị Ba

NTD3

Giáo viên

 

8

Nguyễn  Thị Thúy Liên

5TC2

Giáo viên

 

9

Phạm Thị Lành

NTD2

Giáo viên

 

10

Nguyễn T. Bích Liên

4TB3

Giáo viên

 

11

Phạm Thị Trà My

NTD1

Giáo viên

 

12

Tô Thị Hoài

5TC2

Giáo viên

 

13

Đoàn Thị Tuyết Hồng

 

P. Hiệu trưởng

 

14

Bùi Thị Lan

 

P. Hiệu trưởng

 

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN 2:

 

STT

Họ và tên

Lớp

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Kim Tuyết 

4TB1

Tổ trưởng CM 2

Dự kiến

2

Đào Thu Phương

5TC1

Tổ phó CM 2

Dự kiến

3

Trương Thị Hồng Liên 

5TC1

Giáo viên

 

4

Hoàng Thị Thu Hà

4TB1

Giáo viên

 

5

Trần Thị Tuyền

4TB2

Giáo viên

 

6

Nguyễn Thanh Huyền

4TB4

Giáo viên

 

7

Nguyễn Thị Thoan

4TB5

Giáo viên

 

8

Nguyễn  Thị Huyên 

4TB4

Giáo viên

 

9

Phạm Thị Phương

4TB5

Giáo viên

 

10

Vũ Thị Hằng

4TB3

Giáo viên

 

11

Trần Thị Lan Hương

3TA1

Giáo viên

 

12

Vũ Thị Vân Anh

4TB3

Giáo viên

 

13

Vũ Thị Kim Thương

3TA2

Giáo viên

 

14

Đặng Thị Giang

 

P. Hiệu trưởng

 

DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Lưu Ngọc Nhung

Hiệu trưởng

 

2

Đoàn Thị Kim Ngân 

Hành chính

Tổ trưởng ( Dự kiến)

3

Nguyễn Thị Duyên

Y tế

Tổ phó ( Dự kiến )

4

Lê Thị Thúy Ân

Kế toán

 

5

Lê Thị Hợi 

Cấp dưỡng

 

6

Lê Thị Kiều Loan

Cấp dưỡng

 

7

Nguyễn Quốc Vinh

Bảo vệ

 

8

Nguyễn Văn Lủn

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu