Lịch công tác tháng 10.2013


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

 

       Số : 56/KH - MNSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp – Tự do – Hạnh Phúc

               

                          Mạo Khê, ngày 04  tháng 10 năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013

 


*Trọng tâm công tác tháng 10/2013:

        - Khảo sát chất lượng giáo viên, trẻ, CSVC đầu năm học.

        - Bồi dưỡng CNTT cho đội ngũ.

        - Tổ chức chuyên đề “ Bé làm quen với Toán

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

03/10

Hội nghị CB-VC-LĐ năm học 2013-2014

BGH + BCH công đoàn

05/10

Họp giáo ban công tác tháng 10.

Sinh hoạt chuyên môn

Hiệu trưởng

Hiệu phó, TTCM

11-18/10

Khảo sát chất lượng đội ngũ

Kiểm tra chuyên môn tháng 10

BGH + TT chuyên môn

20/10

Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam

BGH + BCH Công đoàn

CHPN

26/10

Chuyên đề: Bé làm quen với Toán

Dự hoạt động vệ sinh” Rửa tay bằng xà phòng”

Sinh hoạt chuyên môn

-Đ/C Tâm, Vũ Hằng, ĐPhương

-ĐC Bùi Lan, Tô Hoài

HP + TTCM

31/10

Họp bình xét thi đua

Ban giám hiệu

Các tổ chuyên môn

 

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG         

Phòng GD&ĐT( b/c)

BGH (c/đ,th);

GV(t/h)

Lưu: VT, Wesbsite toàn trường                                                                 Nguyễn Thị Bẩy

 

    

 

 

 

 

 Các thông tin khác: