Xuất bản thông tin

Thông báo lịch công tác tháng 9/2018

Thông báo lịch công tác tháng 9/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                           

                                                                                                      Mạo Khê, ngày 4 tháng 9 năm 2018

 

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2018

Công tác trọng tâm:

Tổ chức ngày hội bé đến trường

Tổ chức cân, đo lần 1

Tổ chức tết trung thu

Xây dựng kế hoạch năm học.

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

5/9/2018

Tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019

CBQL+GV

 

6-10/9

Mua sắm đồ dùng bán trú, cấp phát đồ dùng học liệu

BGH+GV

15/9

Tổ chức trung thu cho các cháu

BCHCĐ

 

18-20/9

Tổ chức cân, đo cho các cháu

PHT Hải +GV

 

22-25/9

Xây dựng kế hoạch năm học

HT+PHT Giang

 

26-28/9

Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm

BGH+GV

29-30

Xây dựng kế hoạch tổ chức nội dung hội nghị

BCHCĐ+BGH

4/10

Sinh hoạt thường kỳ

BGH+GV

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                   Lưu Ngọc Nhung