Xuất bản thông tin

Trường MN Sơn Ca tổ chức tổng vệ sinh phòng chỗng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Trường MN Sơn Ca tổ chức tổng vệ sinh phòng chỗng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Thực hiện văn bản số: 54/PGD&ĐT ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Phòng GD&ĐT thị xã về việc Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.


Sáng  ngày 01/02/2020; 100% BCGV - NV  trường MN Sơn Ca tổ chức tổng vệ sinh phòng nhóm lớp, đồ dùng đồ  chơi, môi trường trong và ngoài lớp học, khu hiệu bộ, bếp ăn để phồng, chống dịch bệnh viên đừng hô hấp cấp do chủng  mới vi rút Corona gây ra.

Một số hình ảnh

Dọn dẹp, vệ sinh khử trùng khu vực bếp ăn

Khử trùng các lớp học

 

CTV: Thanh Hải