Xuất bản thông tin

Thông báo lịch công tác tháng 10/2018

Thông báo lịch công tác tháng 10/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                           

                                                                                                Mạo Khê, ngày 4 tháng 10 năm 2018

 

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018

Công tác trọng tâm:

Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ lần 1

Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động

Kiểm tra toàn diện các nhóm lớp ( cuộc 1)

Tổ chức xây dựng kế hoạch Hội thi giáo án elerning

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

1-5/10

Xây dựng kế hoạch tổ chức khám bệnh lần 1 cho trẻ

HP Đ/c Hải

GV

 

6-10/10

Kiểm tra rà soát đồ dùng , đồ chơi thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ

Đ/c HP Hải

BGH+GV

13/10

Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động

BCHCĐ, BGH+GV

 

25-29

Tổ chức kiểm tra toàn diện và kiểm tra thường kỳ ở các nhóm lớp 5T.

BGH+TTCM +GV

 

4/11

Tổ chức sinh hoạt thường kỳ

BGH+GV

 

                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                              Lưu Ngọc Nhung