Xuất bản thông tin

Kiểm tra công tác Y tế trường học năm 2014 tại Trường mầm non Sơn Ca

Kiểm tra công tác Y tế trường học năm 2014 tại Trường mầm non Sơn Ca

Thực hiện kế hoạch liên ngành số 51/ KHLN-YTGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Trung tâm y tế và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đông Triều về hoạt động công tác y tế học đường năm học 2013 -2014
Theo kế hoạch số 19/KH-TTYT ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Trung tâm y tế huyện Đông Triều về việc kiểm tra công tác y tế trường .
Hôm nay ngày 22 tháng 4 năm 2014, đoàn kiểm tra của Trung tâm y tế huyện Đông Triều đã về kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2013-2014 của trường Mầm non Sơn Ca.


 

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Trung tâm y tế huyện, đại diện Phòng GD&ĐT huyện, đại diện trạm y tế thị trấn Mạo Khê.

 Căn cứ thông tư liên tịch số 18/2011 TTLT-BGĐT-BYTngày 28/4/2011 thông tư 22/2013/TTLT - BGDĐT - BYT ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ y tế, đoàn đã tiến hành kiểm tra theo 15 nội dung với 59 tiêu chí về thực hiện công tác y tế trường học trong năm học 2013-2014 của nhà trường. Kết thúc đợt kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã thống nhất chấm điểm cho trường Mầm non Sơn Ca là 95/100 điểm đạt loại tốt.

Với kết quả này, nhà trường tiếp tục phát huy những ưu điểm, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu để công tác y tế trường học nói riêng, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nói chung ngày càng được nâng cao và đạt hiệu quả tốt nhất.

Cán bộ trung tâm y tế huyện Đông Triều kiểm nghiệm vệ sinh đồ dùng ăn uống của trẻ 

Cán bộ trung tâm y té huyện Đông Triều, trạm y tế Thị Trấn Mạo Khê

kiểm tra hồ sơ  bộ phận y tế trường học

                                             CTV : Bùi Lan