Xuất bản thông tin

Khơi nguồn sáng tạo mới

Khơi nguồn sáng tạo mới

Thực hiện kế hoạch số 94 ngày 28/01/2016 của Phòng GD&ĐT về việc "Triển lãm đồ dùng đồ chơi cấp học Mầm non năm học 2015-2016".

   Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng hồ hởi – hăng say nghiên cứu tìm tòi các nguyên vật liệu phế thải sẵn có từ địa phương: như săm lốp xe máy, xe ô tô, lon bia, chai lọ, hộp bìa….Từ ngày 19 tập thể nhà trường với sự giúp đỡ của các anh chồng đã bắt tay ngay vào làm các mô hình để quản bá về Thị xã Đông Triều, các đồ chơi phát triển vận động và chỉ trong ngày 29/03 sản phẩm do chính các cô trong nhà trường sẽ được trưng bày và triển lãm tại hội "Triển lãm đồ dùng đồ chơi cấp học Mầm non năm học 2015-2016".

Một số hình ảnh các cô đang làm đồ chơi

 

 

 

 

 

CTV

Thu Giang