Xuất bản thông tin

Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2017-2018

Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2017-2018

Căn cứ công văn số 863/PGDĐT, ngày 26/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2017 - 2018;
Nhà trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2017-2018, cụ thể như sau:


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

         CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN SƠN CA

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số……/KH-TrMN 

                   Mạo Khê, ngày 28 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG - NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ"

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

        Căn cứ công văn số 863/PGDĐT, ngày 26/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2017 - 2018;

Nhà trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

A - CHUẨN BỊ

          1. Các cô giáo tập trước cho các cháu một số bài hát, điệu múa, bài đồng dao, các trò chơi dân gian phù hợp trong ngày khai trường để trẻ cùng tham gia.

          2. Trang trí trường, lớp đẹp, treo cờ, bong bóng….rực rỡ khắp sân trường.

          3. Trang hoàng phông màn "Mừng ngày hội đến trường của Bé".

B - ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN

          1. Thời gan:

          - Ngày 31/8/2017 và ngày 04/9/2017 giáo viên đưa các cháu ra sân để tổng duyệt

          - Lễ khai giảng chính thức vào lúc 7h030 ngày 05/9/2017

          2. Địa điểm tổ chức: Tại sân trường khu Trung tâm.

          3. Về trang phục: các cô giáo mặc áo dài, các cháu ăn mặc đẹp.

C - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG

          Chương trình tổ chức "Ngày hội đến trường của Bé" cần nhẹ nhàng, ngắn gọn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, các cháu được tham gia vui chơi, văn nghệ tập thể, yêu cầu các cô giáo tham gia chơi cùng với trẻ.

         - Buổi sáng 6h30 người tổ chức mở nhạc để tạo không khí vui tươi, môi trường thân thiện.

          - 7h30 người điều khiển chương trình tiến hành tổ chức, tuyên bố lý do trong không khí vui nhộn, nhẹ nhàng, ngắn gọn, tạo ấn tượng của "Ngày hội đến trường của Bé".

* Chương trình theo trình tự như sau: (Đ/c Đào Thu Phương sẽ khớp văn nghệ toàn trường )

Mở nhạc bài "Ngày vui của Bé", "Ngày đầu tiên đi học", "Cháu đi mẫu giáo"

           - Hát toàn trường

           - Cháu toàn trường đứng dậy vẫy cờ và bóng.

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Chúc mừng của đại biểu, khách mời.

- Chúc mừng của các đại biểu khu

- Chúc mừng của các đại biểu nhà doanh nghiệp, các công ty;

- Chúc mừng của các đại biểu đại diện hội cha mẹ học sinh các lớp;

 

2. Đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng;

3. Diễn văn khai giảng năm học mới;

4. Tổ chức múa hát, tổ chức các trò chơi dân gian

            Tiết mục 1: Múa Nhà mình rất vui

            Tiết mục 2: Hát khúc ca người giáo viên.

Tiết mục 3: Em yêu trường em

            Tiết mục 4: Nối vòng tay lơn

            Tiết mục 5: Bé khỏe bé ngoan

          Tiết mục 6: Tốp ca "Trường mẫu giáo yêu thương" Cháu toàn trường cùng đứng dậy hát.

5. Cảm ơn của Lãnh đạo nhà trường

D - PHÂN CÔNG

1. Ban giám hiệu:

- Bà Lưu Ngọc Nhung - Hiệu trưởng - chỉ đạo chung;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải  – Phó Hiệu trưởng – phụ trách cơ sở vất chất

+ Lao động vệ sinh toàn trường;

+ Thuê đàn nhạc, ánh sáng, pháo điện.

+ Khẩu hiệu chào mừng năm học mới

- Bà Đặng Thị Giang – Phó Hiệu trưởng – Công tác tổ chức chương trình Khai giảng và chuyển giấy mời.

+ Soạn thảo chương trình chi tiết

+ Dẫn chương trình Khai giảng.

- Bà Đoàn Thị Tuyết Hồng – Phó Hiệu trưởng – Phụ trách kiểm duyệt văn nghệ đón khách và khánh tiết;

+ Đón khách từ cổng vào: Đồng chí: Vũ Thị Vân Anh, Trần Thi Lan Hương, Nguyễn Thị Vi, Ty Thị Ba,

+ Đón khách trong sân trường tại chỗ ngồi:Phạm Thị Hiển, Đoàn Thị Kim Ngân.

+ Đưa hoa và nhận hoa trên sân khấu: Phạm Thịn Trà My,  Nguyễn Thị Thúy

+ Phân công người dẫn chương trình văn nghệ:Đào Thu Phương

2. Đoàn thanh niên:

- Bà Thúy Liên - phụ trách văn nghệ giáo viên; chuẩn bị cờ nhỏ và bóng bay;

3. Công đoàn:

- Đón khách với BGH nhà trường

4. Giáo viên chủ nhiệm lớp: Giáo viên các lớp chịu trách nhiệm tập luyện, chuẩn bị trang phục, băng đĩa cho các tiết mục văn nghệ do lớp mình biểu diễn trong lễ hội và tập cho các cháu thuộc tất cả các bài hát có trong chương trình lễ hội. Cô Đào Thu Phương chuẩn bị đĩa các bài hát: "Ngày vui của Bé", "Ngày đầu tiên đi học", "Cháu đi mẫu giáo" và khớp các tiết mục văn nghệ.

- Quản lý học sinh lớp CN;

- Chuẩn bị bóng bay hidro; Giao cho đoàn Thanh niên

5. Hành chính – Y tế - Cấp dưỡng:

          - Chuẩn bị nước uống: Tổ cấp dưỡng

+ Chuẩn bị nước uống (các phòng khách, phòng hội đồng, sân trường…);

+ Chuẩn bị các phòng để đón tiếp khách;

          - Chuẩn bị ly tách, lấy nước tiếp khách, sắp xếp bàn ghế đại biểu và tiếp khách:        Tổ văn phòng

          - Chuẩn bị bóng để trang hoàng lễ hội: Tổ văn phòng (Mua 20 quả bóng bay và bóng thường).

            -  Treo cờ, bong bóng, trang hoàng sân khấu: Sáng 04/9 tiến hành làm và chiều 04/9 hoàn thành, riêng bóng sáng 05/9 treo.

6. Kế toán: Quản lý tiền chúc mừng của đại biểu và chụp ảnh khai giảng:

       * Chú ý:

- Yêu cầu giáo viên các lớp phải tập cho các cháu thuộc những bài hát có trong chương trình lễ hội.

          - Yêu cầu các cô giáo nhắc phụ huynh đưa các cháu đến lớp đúng giờ, mặc áo quần đẹp cho các cháu và mua cờ, bóng cho các cháu.

            - Chiều 04/9/2014 sau khi trả cháu xong toàn trường tập trung dọn vệ sinh, chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức lễ hội:

            + Bê bàn ghế dành cho đại biểu và phụ huynh (ghế nhựa để phía sau dành cho phụ huynh):

            + Ghế cho HS

          - Sáng 05/9/2015 toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường lúc 6h15 để chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức lễ hội.

         - Sau khi tổ chức lễ hội xong cán bộ giáo viên, nhân viên tập trung dọn dẹp.

Trên đây là những nội dung yêu cầu tổ chức "Ngày hội đến trường của Bé". Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường thực hiện tốt "Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường". Quá trình thực hiện có gì vướng mắc trực tiếp gặp BGH để báo cáo./. 

                                                           

Nơi nhận:

- BGH (t/h);

- Các tổ (t/h);

- CĐ, ĐTN (t/h);

- Trang Web nhà trường;

- Lưu: VT

                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                         Lưu Ngọc Nhung