15.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
A11.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 13/07/2020


           Tổng số trẻ báo ăn : 278  trẻ

  • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.000đ
  • Tổng tiền ăn của trẻ : 4.448.000đ
  • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 4.448.000đ
  • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 08 / 08 / 2020
Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên