Xuất bản thông tin

công tác trọng tâm tháng 11/2018

công tác trọng tâm tháng 11/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                      Mạo Khê, ngày 4 tháng 11 năm 2018

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2018

Công tác trọng tâm:

Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường

Tổ chức  Hội thi giáo án elerning

Thực hiễn Lễ Kỷ niệm ngày nhà giáo  VN

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

1-17/11

Dự giờ giáo viên giỏi cấp trường

BGH+TTCM+CTCĐ

 

17-19/11

Chấm giáo án elening cấp trường

BGH+TTCM+CTCĐ

 

20/11

Lễ kỷ nêm ngày nhà giáo VN

BCHCĐ, BGH+GV

 

21-30/11

Đánh giá sơ kết học kì về chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm

BGH+TTCM +GV

 

4/11

Tổ chức sinh hoạt thường kỳ

BGH+GV

 

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                             Lưu Ngọc Nhung