Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2013-2014

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2013-2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SON CA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Mạo Khê, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 

THÔNG BÁO

 Công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV của Trường Mầm non Sơn Ca, năm học 2013-2014

 

 

Stt

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và td theo NĐ 116

(BC, HĐ làm việc ban đầu,HĐ làm việc có thời hạn, HĐ làm việc không thời hạn)

Các HĐ khác (HĐ làm việc, HĐ vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, HĐ theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số GV, CBQL

và NV

37

 

37

 

 

 

6

8

22

1

 

I

Giáo viên

26

26

 

 

 

1

8

16

1

 

II

Cán bộ quản lý

4

3

 

 

 

4

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

III

Nhân viên

7

7

 

 

 

1

6

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Thủ quỹ

1

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên cấp dưỡng

3

1

 

 

 

3

 

 

 

 

                                                                                                                  Mạo Khê, ngày 10  tháng 9  năm 2013

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   (Đã ký)

                                                                   Nguyễn Thị Bẩy