Pupil Information

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN SƠN CA
Năm học 2018 - 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh:
-Nhà trường tuyển sinh: nhà trẻ 52 trẻ, mẫu giáo 264 trẻ ( trong đó trẻ 3 tuổi 46 trẻ, trẻ 4 tuổi là 96 trẻ, trẻ 5 tuổi là 122 trẻ) - Chỉ tiêu tuyển sinh là: 316 trẻ
Hướng dẫn tuyển sinh:
-Thông báo tuyển sinh trên loa phát thanh của nhà trường, phối kết hợp với các khu Phố trong địa bàn để tuyên truyền trên loa phát thanh. -Hồ sơ trẻ gồm: +Đơn xin nhập học + Giấy khám sức khỏe +Sổ hộ khẩu ( phô tô) +Giấy khai sinh ( bản sao) + Bản kê khai thông tin + Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hồ sơ trẻ khuyết tật ( nếu có)
Tuyến tuyển sinh:
-Tuyển sinh trẻ ở các khu phố Hòa Bình, Khu Đoàn Kết, khu Vính Phú, Khu Vĩnh Tân, Khu Dân Chủ - Trẻ ở các nơi khác đến đang cư trú tại địa bàn.
Điều kiện tuyển sinh:
-Là trẻ em sinh năm 2013 đến năm 2018 . -Có đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà trường -Không mắc các bệnh truyền nhiễm, không có bệnh bẩm sinh nguy hiểm.
Hướng dẫn sau đăng ký:
-Phụ huynh nộp hồ sơ tại phòng hành chính nhà trường - BGH nhà trường căn cứ vào số lượng và điều kiện tuyển sinh để phân chia lớp -Giáo viên căn cứ số lượng học sinh nhà trường đã phân để nhận học sinh vào lớp
Tin mới nhất