Lịch công tác
Thứ ba, ngày 26/03/2019
8 giờ 00

- 7h30 đến 17h30: Ban giám hiệu nhà trường: Đón đoàn kiểm tra toàn điện về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Hôm nay: Thứ hai, ngày 25 / 03 / 2019
8 giờ 00

 - 7h30 đến 17h30: Ban giám hiệu nhà trường: Đón đoàn kiểm tra toàn điện về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.


CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN KỶ HỢI 2019 !