Lịch trực tiết dương lịch 2018


PHÒNG GD&ĐT T X ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

 

LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2018

Từ ngày 30 đến hết ngày 01/1/2018

 

STT

THỜI GIAN

TÊN NGƯỜI TRỰC

CHỨC VỤ

SÁNG

CHIỀU

ĐÊM

1

30/12

Đoàn Thị Hồng

HP

x

x

 

Bảo vệ

2

31/12

Nguyễn Thị Thanh Hải

HP

x

 

 

Bảo vệ

Đặng Thị Giang

HP

 

x

 

3

01/1

Lưu Ngọc Nhung

HT

x

 

 

Bảo vệ

Vũ Thị Hằng

PCTCĐ

 

x

 

 

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                         (đã ký)

 

 

                                                                                                               Lưu Ngọc Nhung

*Ghi chú: Buổi sáng từ 7-11h

                  Buổi chiều từ 13h-16h30p

                  Riêng Bảo vệ trực 24/24h

*SĐT liên hệ khi cần thiết:

                -Lưu Ngọc Nhung: 0914348238

                 -Đoàn Thị Thanh Hải: 01685771822

                 -Đặng Thị Giang:0915220058

                 -Đoàn Thị Tuyết Hồng: 0987420268


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu