Lịch trực tết nguyên đán 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

 

          Mạo khê, ngày 24 tháng 01 năm 2017

                                                                    

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN

STT

NGÀY

HỌ TÊN NGƯỜI TRỰC

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

25/1/2017

Đoàn Thị Tuyết Hồng

Nhân viên bảo vệ

HP

BV

0914348238

2

26/1/2017

Đặng Thị Giang

Nhân viên bảo vệ

HP+BV

0915220058

3

27/1/2017

Bùi Thị Lan

Nhân viên bảo vệ

HP+BV

01695482477

4

28/1/2017

Lưu Ngọc Nhung

Nhân viên bảo vệ

HT+BV

0914348238

5

29/1/2017

Đoàn Thị Kim Ngân

Nhân viên bảo vệ

KT+BV

0983696379

6

30/1/2017

Nguyễn Thị Duyên

Nhân viên bảo vệ

VT+BV

01685112123

7

31/1/2017

Lê Thị Thúy Ân

Nhân viên bảo vệ

YT+BV

01668812315

8

1/2/2017

Vũ Thị Hằng

Nhân viên bảo vệ

CTCĐ+BV

 

9

2/2/2017

Lưu Ngọc Nhung

Nhân viên bảo vệ

HT+BV

01682911427

10

3/2/2017

Bùi Thị Lan

Nhân viên bảo vệ

HP+BV

01667150268

11

4/2/2017

Đặng Thị Giang

Nhân viên bảo vệ

HP+BV

01267047123

12

5/2/2017

Đoàn Thị Tuyết Hồng

Nhân viên bảo vệ

HP+BV

0976674780

                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                       

                                                                                                                            Lưu Ngọc Nhung

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu