Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban giám hiệu năm học 2013-2014


Trách nhiệm, quyền hạn của đồng chí hiệu trưởng: Nguyễn Thị Bẩy

 

1. Là chủ tài khoản điều hành ngân sách nhà trường.

2. Phụ trách chung tất cả các mặt hoạt động của nhà trường. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, nhân sự, công tác kế hoạch - tài chính, kế hoạch phát triển nhà trường hàng năm và dài hạn, công tác kiểm tra nội bộ trường học, công tác thông tin tổng hợp, thi đua, trực tiếp chỉ đạo, quản lý dữ liệu CBGVNV (PMIS), dữ liệu học sinh (EMIS) trong kho dữ liệu nhà trường.

3. Thực hiện phân cấp quản lý trong nhà trường, giao quyền, phân quyền, ủy quyền, chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của các văn bản quy phạm pháp quy hiện hành.

4. Là Chủ tịch các Hội đồng của nhà trường: Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng chuyên môn, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng nâng lương và các Hội đồng khác của trường.

5. Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' và các Ban chỉ đạo khác của nhà trường.

6. Phụ trách chung các công việc, cùng với các Hiệu phó giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Hiệu phó khi thấy cần thiết.

7. Sinh hoạt hành chính đoàn thể với Tổ văn phòng.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của đồng chí Phó hiệu trưởng: Đoàn Thị Tuyết Hông

1. Phụ trách chuyên môn mẫu giáo 5 tuổi, phụ trách điểm trường Vĩnh Tân, Hòa Bình.

2. Phụ trách công tác quản lý hồ sơ, đánh giá chất lượng hồ sơ, trực tiếp ký duyệt  kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch của giáo viên, hồ sơ giáo án của tổ trưởng, giáo viên, kiểm duyệt các thông báo của cấp dưới có liên quan.

3. Quản lý nề nếp dạy học và giờ giấc, kỷ luật lao động của giáo viên.

4. Trực tiếp phụ trách, theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chuyên môn 5 tuổi, tham mưu cho Hiệu trưởng về việc phân công giảng dạy cho giáo viên.

5. Trực tiếp kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên thuộc tổ chuyên môn. Công tác bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên.

6. Phụ trách công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục. Công tác thống kê tình hình chất lượng giáo dục, chất lượng hoạt động đội ngũ.

7. Phụ trách hoạt động  khóa, phụ trách và tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhà trường.

8. Ký ban hành các loại văn bản: Kế hoạch, thông báo, báo cáo, công văn thuộc lĩnh vực được phân công ủy quyền.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

10. Sinh hoạt chuyên môn, hành chính đoàn thể với tổ chuyên môn 5 tuổi.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của đồng chí Phó hiệu trưởng Bùi Thị Lan:

1. Phụ trách chuyên môn nhà trẻ, nuôi dưỡng, phụ trách điểm trường Vĩnh Phú, Đoàn Kết.

2. Phụ trách công tác vệ sinh, lao động,  xây dựng cây xanh, cảnh quan trường lớp.

3. Phụ trách cơ sở vật chất,trang thiết bị dạy và học trong nhà trường.

4. Giữ mối liên hệ và phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội địa phương, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học, Hội cựu giáo chức.

5. Phụ trách công tác giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn, tệ nạn xã hội, giáo dục dân số, giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe...

6. Phụ trách công tác y tế chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc, phòng chống các đại dịch lây lan, công tác chữ thập đỏ trong nhà trường.

7. Phụ trách công tác bảo vệ, an ninh trật tự, an toàn trong trường học.

8. Ký ban hành các loại văn bản: Kế hoạch, thông báo, báo cáo, công văn thuộc lĩnh vực được phân công ủy quyền. Trực tiếp ký duyệt kế hoạch tổ chủ nhiệm, kế hoạch chủ nhiệm của giáo viên, kiểm duyệt các thông báo của cấp dưới có liên quan.

9. Phối hợp với các đồng chí trong ban lãnh đạo trường, các tổ chức, bộ phận, cá nhân trong các hoạt động có liên quan, các công việc cụ thể được Hiệu trưởng phân công.

10. Sinh hoạt hành chính với tổ chuyên môn nhà trẻ.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của đồng chí Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hằng:

1. Phụ trách chuyên môn 3, 4 tuổi, phụ trách điểm trường Dân Chủ, Vĩnh Lâm.

2. Phụ trách công tác phổ cập giáo dục, phụ trách công nghệ thông tin của nhà trường

3. Làm phó ban biên tập trang thông tin điện tử của trường, viết tin bài, duyệt tin, đăng tin bài về hoạt động chuyên môn giảng dạy của nhà trường.

4. Lập kế hoạch, tổ chức triển khai các chuyên đề trong nhà trường.

5. Chủ trì các buổi sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường.

6. Quản lý nề nếp dạy học và giờ giấc, kỷ luật lao động của giáo viên thuộc tổ chuyên môn phụ trách.

7. Trực tiếp phụ trách, theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chuyên môn 3,4 tuổi, tham mưu cho Hiệu trưởng về việc phân công giảng dạy cho giáo viên.

8. Ký ban hành các loại văn bản: Kế hoạch, thông báo, báo cáo, công văn thuộc lĩnh vực được phân công ủy quyền.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

10. Sinh hoạt chuyên môn, hành chính đoàn thể với tổ chuyên môn 4 tuổi.

                                              Mạo Khê, ngày 05 tháng 9 năm 2013

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               Nguyễn Thị Bẩy

                                                Các thông tin khác: