Đội ngũ giáo viên


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2013 -  2014

STT

Họ và Tên

Ngày, tháng

Năm vào ngành

Trình độ CM

Chức vụ

Ghi chú

 

,năm sinh

TC

ĐH

khác

 

1

Nguyễn Thị Bẩy

22/09/1973

1/9/1990

 

 

x

 

HT

 

 

2

Bùi Thị Lan

25/09/1966

1/8/1991

 

 

x

 

P.HT

 

 

3

Đoàn Thị Tuyết Hồng

02/8/1982

01/9/2007

 

 

x

 

P.HT

 

 

4

Nguyễn Thị Thu Hằng

27/06/1981

1/8/2003

 

 

x

 

P.HT

 

 

5

Lê Thị Hồng

18/08/1981

8/1/2004

 

x

 

 

GV

 

 

6

Trần Thị Lan Hương

14/10/1968

9/5/2011

x

 

 

 

GV

 

 

7

Vũ Thị Hằng

3/10/1968

8/1/1999

 

 

x

 

GV

 

 

8

Trương Thị Hồng Liên

6/1/1974

1/11/2001

x

 

 

 

GV

 

 

9

Đào Thị Phương

15/05/1980

15/08/2004

 

x

 

 

GV

 

 

10

Nguyễn Thị Bích Liên

25/04/1968

2/2/1992

x

 

 

 

GV

 

 

11

Nguyễn Thị Huyên

 27/5/1982

1/9/2010

 

x

 

 

GV

 

 

12

Trần Thị Tuyền

11/8/1990

16/08/2010

x

 

 

 

GV

 

 

13

Thân Thị Thảo

10/8/1986

1/10/2011

x

 

 

 

GV

 

 

14

Tống Kim Hoa

1/1/1964

1/6/2001

x

 

 

 

GV

 

 

15

Hoàng Thị Thu

25/02/1985

24/08/2011

 

 

 

GV

 

 

16

Phạm Thị Phương

29/11/1983

22/09/2009

x

 

 

 

GV

 

 

17

Tô Thị Hoài

23/11/1986

8/1/2008

 

x

 

 

GV

 

 

18

Nguyễn Thị Kim Tuyết

2/1/1985

16/03/2010

 

 

 

GV

 

 

19

Vũ Thị Kim Thương

7/5/1988

13/04/2009

 x

 

 

 

GV

 

 

20

Trần Thị Hường

15/01/1959

1/1/2002

x

 

 

 

GV

 

 

21

Nguyễn Thị Vi

20/10/1979

8/1/2010

 

 x

 

 

GV

 

 

22

Đoàn Thị Minh Loan

5/11/1959

6/1/1977

x

 

 

 

GV

 

 

23

Phong Thị Yến

14/09/1981

16/12/2009

 

 x

 

 

GV

 

 

24

Đỗ Thị Tuất

19/08/1959

9/1/1976

x

 

 

 

GV

 

 

25

Nguyễn Thị Duyên

14/01/1985

1/4/2009

x

 

 

 

VT

 

 

26

Nguyễn Thị Vân

6/11/1977

9/1/2009

x

 

 

 

Cấp dưỡng

 

 

27

Lê Thị Kiều Loan

14/02/1987

12/4/2010

x

 

 

 

Cấp dưỡng

 

 

28

Trịnh Thị Nhẫn

4/8/1986

1/10/2006

x

 

 

 

KT

 

 

29

Lê Thị Thúy Ân

12/2/1985

14/04/2010

x

 

 

 

YTHĐ

 

 

30

Vũ Thị Vân Anh

 29/8/1987

15/8/2012

x

 

 

 

GV

 

 

31

Ty Thị Ba

 18/7/1987

16/10/2012

x

 

 

 

GV

 

 

32

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 02/7/1992

1/11/2012

x

 

 

 

GV

 

 

33

Nguyễn Thị Thúy Liên

 08/11/1989

25/8/2011

 

 

 

GV

 

 

34

Nguyễn Thị Thoan

10/4/1991

15/8/2013

x

 

 

 

GV

 

 

35

Phạm Thị Trà My

01/01/1993

15/8/2013

x

 

 

 

GV

 

 

36

Đoàn Thị Hương Giang

27/05/1986

1/4/2009

 

 

x

 

HC

 

 

37

Lê Thị Hợi

15/10/1983

6/3/2012

x

 

 

 

Cấp dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bẩy