Công khai cơ sở vật chất năm học 2019-2020


Biểu mẫu 03

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 - 2020

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

10

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

10

-

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

3535,1 m2

16.2 m2

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

 1134 m2

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

61,47 m2

1.95 m2

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 61,47

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

m2

0.26 m2

4

Diện tích hiên chơi (m2)

 

 

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

76.44 m2

0.14 m2

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

17

Số bộ/nhóm (lớp)

1/1

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

8

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

12

1/1

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

17

1/1

3

Máy phô tô

1

 

5

Máy chiếu vật thể

1

1/1

6

Đầu Video/đầu đĩa

12

1/1

7

Màn hình cảm ứng thông minh

5

1/1

8

Đồ chơi ngoài trời

27

 

9

Bàn ghế đúng quy cách

150

 

10

Máy tính Kidsmarts

7

4/4

11

Máy tính phục vụ quản lý

7

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

34 m2

 

19

 

0.26 m2

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

..

...

 

 

                                                  Mạo Khê, ngày 18 tháng 10 năm 2019

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                (Đã ký)

                                                     Phạm Thị Phương Thảo 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu