15.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
A11.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 30/09/2020


           Tổng số trẻ báo ăn : 234  trẻ

  • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.000đ
  • Tổng tiền ăn của trẻ : 3.744.000đ
  • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 3.744.000đ
  • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

 

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 30 / 09 / 2020
7 giờ 00

Sáng 7 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Phương Thảo – .Hiệu trưởng : Chỉ đạo các hoạt động chung của nhà  trường. Kiểm tra các hoạt động sư phạm của các nhóm lớp, Trực trưa

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hải - Phó hiệu trưởng :  Kiểm tra các hoạt động sư phạm của các nhóm lớp, kiểm tra bán trú..

Đ/c Đặng Thị Giang - Phó hiệu trưởng : Kiểm tra các hoạt động sư phạm của các nhóm lớp. Trực trường

Chiều 13 giờ : Ban giám hiệu trực và làm việc tại trường

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên