c.jpg
m.jpg
d.jpg
15.jpg
8.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 19/04/2019


Tổng số trẻ báo ăn : 251  trẻ

 • Điểm trung tâm : 225 trẻ
 • Điểm lẻ : 26 trẻ
 • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
 • Tổng tiền ăn của trẻ : 4.141.500đ
 • Điểm trung tâm : 3.712.500đ
 • Đểm lẻ : 429.000đ
 • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 4.141.500đ
 • Điểm trung tâm 3.712.500đ
 • Điểm lẻ : 429.000đ
 • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
 • Điểm trung tâm : 0đ
 • Điểm lẻ : 0đ
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 20 / 04 / 2019
Tài nguyên