A11.jpg
15.jpg
f 500 x 281 .jpg
IMG_7192 500 x 375 .jpg
e 500 x 281 .jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 18/10/2019


Tổng số trẻ báo ăn : 230  trẻ

  • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.000đ
  • Tổng tiền ăn của trẻ : 3.680.000đ
  • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 3.680.000đ
  • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

 

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 19 / 10 / 2019
Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên