To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Tưng bừng ngày hội đến trường của bé năm học 2018-2019 

Hòa chung trong niềm vui hân hoan của " Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" hôm nay Trường mầm non Sơn Ca long trọng tổ chức khai giảng chào đón năm học mới 2018-2019.

Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Saturday, 22 / 09 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 20/09/2018


           Tổng số trẻ báo ăn : 244  trẻ

 • Điểm trung tâm : 224 trẻ
 • Điểm lẻ : 20 trẻ
 • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
 • Tổng tiền ăn của trẻ :4.020.000đ
 • Điểm trung tâm : 3.696.000
 • Đểm lẻ : 330.000đ
 • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 4.020.000đ
 • Điểm trung tâm 3.696.000đ
 • Điểm lẻ : 330.000đ
 • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
 • Điểm trung tâm : 0đ
 • Điểm lẻ : 0đ
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên
Weather