To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Tưng bừng tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng ngày 30/4 và ngày 1/5 năm 2018 

Căn cứ vào công văn số 367 /PGD&ĐT ngày 19/4/2018 V/v tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 Ngày Quốc tế lao động 1/5 và năm du lịch Quốc gia 2018 Hạ Long –Quảng Ninh.

Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Saturday, 26 / 05 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 21/05/2018


Tổng số trẻ báo ăn : 301  trẻ

 • Điểm trung tâm : 281 trẻ
 • Điểm lẻ : 20 trẻ
 • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
 • Tổng tiền ăn của trẻ :4.966.500đ
 • Điểm trung tâm : 4.636.500
 • Đểm lẻ : 330.000đ
 • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 4.966.500đ
 • Điểm trung tâm 4.636.500đ
 • Điểm lẻ : 330.000đ
 • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
 • Điểm trung tâm : 0đ
 • Điểm lẻ : 0đ
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên
Weather