c.jpg
m.jpg
d.jpg
15.jpg
8.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 21/03/2019


Tổng số trẻ báo ăn : 256  trẻ

 • Điểm trung tâm : 232 trẻ
 • Điểm lẻ : 24 trẻ
 • Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là : 16.500đ
 • Tổng tiền ăn của trẻ : 4.224.000đ
 • Điểm trung tâm : 3.828.000đ
 • Đểm lẻ : 396.000đ
 • Tổng số tiền đã chi trong ngày là : 4.224.000đ
 • Điểm trung tâm 3.828.000đ
 • Điểm lẻ : 396.000đ
 • Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
 • Điểm trung tâm : 0đ
 • Điểm lẻ : 0đ
Calendar
Today: Tuesday, 26 / 03 / 19
26/03

- 7h30 đến 17h30: Ban giám hiệu nhà trường: Đón đoàn kiểm tra toàn điện về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Tài nguyên