15.jpg
7.jpg
9.jpg
a1.jpg
a2.jpg-1
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Công khai tài chính thứ 2/11/12/2023


Công khai tài chính thứ  2 ngày 11/12/2023

Tổng số trẻ báo ăn là: 186 trẻ

Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày là: 20.000đ

Tổng tiền đã chi trong ngày là: 3.720.000đ

Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là: 0 đ

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 11 / 12 / 2023

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên