Asset Publisher

THỰC ĐƠN CỦA BÉ THÁNG 9/2016

THỰC ĐƠN CỦA BÉ THÁNG 9/2016


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

     TRƯỜNG MN SƠN CA

KẾ HOẠCH  THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM 2016

 

TUẦN I: Từ 05/9 – 10/9/2016

MẪU GIÁO:

Buổi 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

Sáng

 

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Trưa

- Cơm tẻ.

Thịt bò băn sốt cà

- Canh rau cải nấu thịt

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau ngót nấu xương.

- Cơm tẻ.

- Thịt tôm sốt cà

- Canh bí xanh nấu tôm.

- Cơm tẻ.

- Thịt sốt giò.

- Canh cua nấu rau đay

- Cơm tẻ.

- Cá sốt cà

- Canh cá nấu chua.

- Cơm tẻ.

- Thịt đậu sốt cà

- Canh  củ cải ninh xương.

Chiều

-Bánh mỳ+ Sữa tươi

- Chè đỗ đen.

- Cháo xương, thịt, cà rốt.

- Bún  gà

- Mỳ xương

- Cháo thịt bò.

II. NHÀ TRẺ

Buổi 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

- Cháo xương ,thịt.

- Cháo ngao(trai), thịt,rau cải.

- Cháo tôm, cà rốt

- Cháo thịt bò rau củ.

- Cháo cá chép.

- Cháo xương.

Chiều

- Mì xương ,thịt.

- Cháo chân giò.

- Cháo xương, thịt, cà rốt.

- Bún Thịt gà

- Cháo xương cà rốt.

- Cháo  thịt bò

 TUẦN 2: Từ 12/9 – 17/9/2016

I. MẪU GIÁO:

Buổi 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

Sáng

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

 

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Trưa

- Cơm tẻ.

- Thịt tôm sốt cà

- Canh bí xanh nấu tôm.

- Cơm tẻ.

- Thịt đậu sốt cà

- Canh  củ cải ninh xương.

- Cơm tẻ.

Thịt bò băn sốt cà

- Canh rau cải nấu thịt

- Cơm tẻ.

- Cá sốt cà

- Canh cá nấu chua.

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau ngót nấu xương.

- Cơm tẻ.

- Thịt sốt giò.

- Canh cua nấu rau đay

Chiều

- Cháo xương, thịt, cà rốt.

   - Bún  gà

-Bánh mỳ+ Sữa tươi

  - Mỳ xương

- Chè đỗ đen.

- Cháo thịt bò

 

 II. NHÀ TRẺ

Buổi 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Trưa

- Cháo gà, cà rốt.

- Cháo xương, thịt, rau cải.

- Cháo tôm, thịt, bí đỏ.

- Cháo thịt bò ,rau củ.

-Cháo chân giò.

- Cháo xương, thịt.

Chiều

- Bún cua.

- Cháo gà, cà rốt.

- Mì xương, thịt.

- Cháo xương ,thịt, cà rốt.

- Cháo đỗ xanh.

- Bún xương, thịt

                                                                 TUẦN 3: Từ 19/9 – 24/9/2016

Buổi 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

Sáng

 

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Trưa

- Cơm tẻ.

Thịt bò băn sốt cà

- Canh rau cải nấu thịt

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau ngót nấu xương.

- Cơm tẻ.

- Thịt tôm sốt cà

- Canh bí xanh nấu tôm.

- Cơm tẻ.

- Thịt sốt giò.

- Canh cua nấu rau đay

- Cơm tẻ.

- Cá sốt cà

- Canh cá nấu chua.

- Cơm tẻ.

- Thịt đậu sốt cà

- Canh  củ cải ninh xương.

Chiều

-Bánh mỳ+ Sữa tươi

- Chè đỗ đen.

- Cháo xương, thịt, cà rốt.

- Bún  gà

- Mỳ xương

- Cháo thịt bò.

II. NHÀ TRẺ

 

Buổi 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Trưa

- Cháo xương ,thịt.

- Cháo ngao(trai), thịt,rau cải.

- Cháo tôm, cà rốt

- Cháo thịt bò rau củ.

- Cháo cá chép.

- Cháo xương.

Chiều

- Mì xương ,thịt.

- Cháo chân giò.

- Cháo xương, thịt, cà rốt.

- Bún Thịt gà

- Cháo xương cà rốt.

- Cháo  thịt bò

                                                            

I .MẪU GIÁO:                      TUẦN 4: Từ 26/9 – 01/10/2016

Buổi 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Sáng

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

 

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Trưa

- Cơm tẻ.

- Thịt tôm sốt cà

- Canh bí xanh nấu tôm.

- Cơm tẻ.

- Thịt đậu sốt cà

- Canh  củ cải ninh xương.

- Cơm tẻ.

Thịt bò băn sốt cà

- Canh rau cải nấu thịt

- Cơm tẻ.

- Cá sốt cà

- Canh cá nấu chua.

- Cơm tẻ.

- Thịt đúc trứng.

- Canh rau ngót nấu xương.

- Cơm tẻ.

- Thịt sốt giò.

- Canh cua nấu rau đay

Chiều

- Cháo xương, thịt, cà rốt.

     - Bún  gà

-Bánh mỳ+ Sữa tươi

- Mỳ xương

- Chè đỗ đen.

   - Cháo thịt bò.

 II. NHÀ TRẺ

Buổi 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

Sáng

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Sữa bò tươi

Trưa

- Cháo gà, cà rốt.

- Cháo xương, thịt, rau cải.

- Cháo tôm, thịt, bí đỏ.

- Cháo thịt bò ,rau củ.

-Cháo chân giò.

- Cháo xương, thịt.

Chiều

- Bún cua.

- Cháo gà, cà rốt.

- Mì xương, thịt.

- Cháo xương ,thịt, cà rốt.

- Cháo đỗ xanh.

- Bún xương, thịt

                                                                   

 

                                                                                                                                 Mạo khê ngày 28tháng 8năm 2016

      NGƯỜI LẬP

 

 

     Bùi Thị Lan

                                                               

       HIỆU TRƯỞNG

 

 

       Lưu Ngọc Nhung