Asset Publisher

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG LỚP NT ĐOÀN KẾT

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG LỚP NT ĐOÀN KẾT


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011  - 2012.
                       
STTHọ và tênNăm sinhĐánh giá đầu nămĐánh giá cuối năm
PTTCPTNTPTNNPTTC &
KNXH
PTTMPTTCPTNTPTNNPTTC&
KNXH
PTTM
ĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt
1Nguyễn Phương Linh14/01/2008   x   x   x  x  x  x 
2Chu Anh Dũng10/06/2008     x x  x  x  x   x 
3Nguyễn Quang Huy14/2/2008     x  x  x  x  x x 
4Bùi Quỳnh Ly26/03/2009   x   x      x  
5Dương Bảo Ngân25/8/2008  x   x      x  x 
6Trần Văn Nam03/02/2009  x x   x  x  x  x  x   x 
7Phạm Công Huy14/9/2008  x     x   x  x  
8Trần T.Bích Hường27/02/2008x x x x x x x x x x 
9Phạm Thu Hằng09/06/2008  x  x  x   x  x  x  x  x 
10Nguyễn Ngọc Hải11/06/2008 x  x   x x   x  x  x  x 
11Đặng Diệu Hiền20/12/2007x x x x x x x x x x 
12Nguyễn Thành Tâm02/03/2008x  x x x x x x x x 
13Nguyễn Sơn Tùng24/12/2008   x    x  x  x  x  
14Phạm Hải Anh30/9/2009 x   x    x  xx  
15Hoàng Khánh Linh10/01/2009x x x x x x x x x x 
16Nguyễn Thị Thu19/08/2009     x  x    x  
17Thân Anh Tuấn26/10/2009    x  x  x  x x  x  
18Lô Vũ Minh long27/10/2008    x   x  x   x  x 
19Đỗ Anh Thư18/08/2008 x   x  x   x  x  x   x
20Nguyễn Đăng Dương09/03/2008    x      x  x