Asset Publisher

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG LỚP MG VĨNH PHÚ

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG LỚP MG VĨNH PHÚ


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011  - 2012.
                       
STTHọ và tênNăm sinhĐánh giá đầu nămĐánh giá cuối năm
PTTCPTNTPTNNPTTC &
KNXH
PTTMPTTCPTNTPTNNPTTC&
KNXH
PTTM
ĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt
1Phạm Tự Minh Phúc27/2/2009x  x xx x x  x xx x 
2Trần Thanh Trúc03/06/2009x x x x x x x x x x 
3Nguyễn T.Thu Phương27/05/2009x x x x x x x x x x 
4Nguyễn Huyền Diệu04/10/2008 xx x x x x x x x x 
5Đỗ Tuấn Tú22/07/2008x x x x x x x x x x 
6Nguyễn Anh Thư27/6/2009x  xx x x x x x x x 
7Nguyễn Tiến Đạt14/08/2008x x x x x x x x x x 
8Trần Ng.Đức Quân28/04/2008 xx x x x x x x x x 
9Tô Hoàng Nam01/04/2008x x x x x x x x x x 
10Nguyễn Thị Bích Ngọc26/11/2008x x x x x x x x x x 
11Đặng Trần Đình Anh29/07/2008 xx x x x  xx x x x 
12Trịnh Thảo Vân28/05/2008x x x x x x x x x x 
13Nguyễn Huyền My17/05/2008x x x x x x x x x x 
14Nguyễn Thị Hòa02/08/2008x x x x x x x x x x 
15Hoàng Trung Đức15/01/2008x x x x x x x x x x 
16Nguyễn Ngọc Quý15/9/2008x x x x x x x x x x 
17Phạm Gia Bảo18/04/2008x x x x x x x x x x 
18Lê Minh Phương21/09/2009 xx  xx x  xx  xx x 
19Nguyễn Bích Ngọc01/02/2009x  xx x x x x x x x 
20Nguyễn Văn Hùng31/10/2008x x x x x x x x x x 
21Nguyễn Phương Anh13/7/2008x x x x x x x x x x 
22Nguyễn Tiến Minh02/09/2009x x x x x x x x x x