Asset Publisher

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG LỚP 5 TUỔI B

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG LỚP 5 TUỔI B


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011 - 2012.
 
STTHọ và tênNăm sinhĐánh giá đầu nămĐánh giá cuối năm
PTTCPTNTPTNNPTTC &
KNXH
PTTMPTTCPTNTPTNNPTTC&
KNXH
PTTM
ĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạtĐạt
1Nguyễn Trà My10/11/2006x x x x x x x x x x 
2Lê Việt Tiến24/11/2006x x x x x x x x x x 
3Ngô Thanh Tùng13/12/2006x x x x x x x x x x 
4Nguyễn Hồng Sơn16/06/2006x x x x x x x x x x 
5Nguyễn Thị Ngân13/06/2006 xx x x x  xx x x x 
6Nguyễn T.Thảo Oanh21/06/2006x x x x x x x x x x 
7Nguyễn Minh Phương10/03/2006x  x xx x x  x xx x 
8Trần Khánh Linh08/03/2006x x x x x x x x x x 
9Phan Đặng Minh Hiếu01/09/2006x x x x x x x x x x 
10Nguyễn T.Thanh Thanh25/04/2006x x x x x x x x x x 
11Trần Đức Tùng29/07/2006 xx x  x x xx x  x x
12Hoàng Sơn Tùng13/09/2006 xx  xx x  xx  xx x 
13Vũ Xuân Trường20/08/2006x x x x x x x x x x 
14Nguyễn Thị Huyền23/06/2006 xx x x x  xx x x x 
15Vũ Khánh Linh25/12/2006 xx x x x  xx x x x 
16Cao T.Mai Phương01/12/2006x x x x x x x x x x 
17Đỗ Gia Huy25/04/2006x x x x x x x x x x 
18Phạm Đức Trung27/04/2006x x x x x x x x x x 
19Vũ T.Quỳnh Trang24/06/2006x x x x x x x x x x 
20Lâm Việt Hoàng26/05/2006x x x x x x x x x x 
21Đỗ Ngọc Lương14/11/2006x x x x x x x x x x 
22Nguyễn Đức Mạnh12/10/2006 x x x x x x x x x x
23Trần Ng.Huyền Trang18/06/2006x x x x x x x x x x 
24Nguyễn Trung Dũng23/09/2006x x x x x x x x x x 
25Ng. Ngọc Thùy Trang02/12/2006x x x x x x x x x x 
26Đinh Nguyễn Đức Duy27/10/2006x x x  xx x x x  xx