Asset Publisher

Thời khóa biểu năm học 2019-2020

Thời khóa biểu năm học 2019-2020PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN SƠN CA

 

Thứ

Nhà trẻ 24-36

Mẫu giáo 3-4 tuổi

Mẫu giáo 4-5 tuổi

 

Mẫu giáo 5-6 tuổi

 

 

 

Thứ 2

 

Vận động

 

     Thể dục

 

Thể dục

 

Thể dục

 

 

 

Thứ 3

 

Văn học

 

KPKH(KPXH)

 

KPKH(KPXH)

 

KPKH(KPXH)

 

 

 

Thứ 4

 

Nhận biết

 

Văn học

 

Văn học

 

Văn học

 

 

 

Thứ 5

 

Hoạt động với đồ vật

 

Toán, TH

 

Toán, TH

 

Toán, TH

 

 

 

 

Thứ 6

 

Ân nhạc

 

Âm nhạc

 

Âm nhạc

 

LQCC, Âm

nhạc

 

    

                                                                                                                             Q. Hiệu trưởng

 

 

                                                                                          Đặng Thị Giang