Asset Publisher

Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ

Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ

Thực hiện công văn số 714/PGD&ĐT ngày 18/8/2016 V/v: Tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh cán bộ quản lý.


        Hôm nay ngày 26/8/2016 có các đồng chí trong Hội đồng bổ nhiệm lại cán bộ của Thị ủy Đông Triều về thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Đồng chí Bùi Thị Lan cán bộ tại đơn vị trường.

        Trong hội nghị đã được nghe Đ/c Bùi Thị Lan đọc bản kiểm điểm và các ý kiến tham gia đóng góc của các đồng chí đại diện cho công đoàn trường,bí thư Đoàn thanh niên, tổ trưởng, các đồng chí trong BGH nhà trường, đặc biệt là ý kiến tham gia của các Đồng chí trong đoàn Hội đồng: đồng chí Hoàng Quang Phong- Phó trưởng phòng GD, Đồng chí Nguyễn Đình Thái –Phó trưởng BTC Thị ủy đã tham gia nhất chí với bản kiểm điểm và mong đồng chí tiếp tục phát huy ưu điểm và khắc phục các tồn tại. Kết thúc hội nghị đã được sự đồng thuẫn nhất chí cao của tập thể nhà trường.

                                                                                   CTV

                                                                              Đặng Thị Giang