Asset Publisher

Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm học 2017

Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm học 2017

Thực hiện công văn số 148/PGD&ĐT "V/v quán triệt, triển khai và ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm" về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".


         Hôm nay vào 8 giờ 30 phút sáng ngày 20/02/2016 Trường  Mầm non Sơn Ca đã tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017. Đồng chí Lưu Ngọc Nhung- Hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt và triển khai Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 về  "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" trên địa bàn thị xã và phát động thi đua của Ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh năm 2017.

          Trong Hội nghị còn tổ chức ký cam kết giữa Phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên (cả hợp đồng lao động) với Hiệu trưởng. Tổng số CB - GV - NV ký cam kết thực hiện chủ để năm 2017: 39 đồng chí.

          Qua Hội nghị đề cao sự tham gia tích cực, tinh thần tự giác của mỗi cá nhân trong nhà trường về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và thực hiện tốt phong trào thi đua của ngành.

                                            Một số hình ảnh của buổi quấn triệt

Đ/c hiệu trưởng đang quán triệt 

                                                                 BGH giám sát công tác ký kết                                         

Đội ngũ giáo viên đang ký cam kết

 

                                                                                                        CTV

                                                                                                             Thu giang