Asset Publisher

DANH SÁCH CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018-2019


DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2018  - 2019

TT

Họ và tên CBGV, NV

Chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Chuyên môn  đào tạo

Năm vào ngành

Số điện thoại

Ghi chú

1

Lưu Ngọc Nhung

Hiệu trưởng

20/10/1982

Đại học

2008

0914348238

 

2

Nguyễn Thị Thanh Hải

P H trưởng

28/6/1967

Đại học

1993

0385771822

 

3

Đặng Thị Giang

P H trưởng

18/07/1975

Đại học

2008

0915220058

 

4

Phạm Thị Lành

Giáo viên

05/7/1983

Đại học

2012

01633789888

 

5

Vũ Thị Hằng

Giáo viên

10/03/1968

Đại học

2012

0902197665

 

6

Lê Thị Hồng

Giáo viên

18/8/1981

Cao đẳng

2004

0963717359

 

7

Phạm Thị Phương

Giáo viên

29/11/1983

Đại học

2009

0979957125

 

8

Tô Thị Hoài

Giáo viên

23/11/1986

Cao đẳng

2008

0972346891

 

9

Nguyễn Thị Kim Tuyết

Giáo viên

2/1/1985

Cao đẳng

2010

0968555498

 

10

Thân Thị Thu Thảo

Giáo viên

10/8/1986

Đại học

2011

01283139386

 

11

Hoàng Thị Thu

Giáo viên

25/2/1985

Đại học

2011

01699322569

 

12

Nguyễn Thị Vi

Giáo viên

20/10/1979

Cao đẳng

2010

01267047123

 

13

Phạm Thị Thắm

Giáo viên

25/6/1979

Đại học

2012

01638664819

 

14

Vũ Thị Vân Anh

Giáo viên

29/8/1987

Trung cấp

2012

01224242700

 

15

Trương Thị Hồng Liên

Giáo viên

6/1/1974

Đại học

2001

01657841667

 

16

Đào Thu Phương

Giáo viên

15/5/1980

Đại học

2004

0971602580

 

17

Nguyễn Thị Thoan

Giáo viên

10/4/1991

Đại học

2013

 

 

18

Nguyễn Thị Thúy Liên

Giáo viên

8/11/1989

Đại học

 

0968212500

 

19

Trần  Thị lan Hương

Giáo viên

14/10/1968

Trung cấp

2012

0374389406

 

20

Nguyễn Thị Huyên

Giáo viên

27/5/1982

Đại học

2010

0362398235

 

21

Phạm Thị Trà My

Giáo viên

1/1/1993

Đại học

2013

01682898528

 

22

Vũ Thị Kim Thương

Giáo viên

7/5/1988

Đại học

2009

09044697176

 

23

Ty Thị Ba

Giáo viên

18/7/1987

Đại học

2012

0968796787

 

24

Nguyễn ThThanh Huyền

Giáo viên

2/1/1992

Đại học

2012

01667853720

 

25

Nguyễn Thị Bích Liên

Giáo viên

25/4/1968

Trung cấp

2012

0976674780

 

26

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

20/8/1990

Đại học

2014

01636641990

 

27

Vũ Thị diệp

Văn Thư

25/4/1986

Đại học

2012

09032224000

 

28

Nguyễn Thị Duyên

Y tế

20/11/1983

Trung cấp

 

0933028383

 

 

 

                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                Lưu Ngọc Nhung