Xuất bản thông tin

Danh sách cán bộ giáo viên, công nhân viên

Danh sách cán bộ giáo viên, công nhân viên


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
Năm học 2011-2012
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Năm vào ngành Trình độ CM Chức vụ Điện thoại Ghi chú
TC ĐH
5 Nguyễn Thị Bẩy 22/09/1973 1990     x H.Trưởng  01682909428  
6 Bùi Thị Lan 25/09/1966 1991     x P.HT 01695482477  
7 Dương Thị Tâm 16/04/1972 1994     x P.HT 0906156872  
8 Nguyễn Thị Thu Hằng 27/06/1981 2003     x P.HT 01226426009  
9 Lê Thị Hồng 18/08/1981 2004   x   GV 01228466375  
10 Trần Thị Lan Hương 14/10/1968 2011 x     GV 01674389406  
11 Vũ Thị Hằng 03/10/1968 1999     x GV 0902197665  
12 Trương Thị Hồng Liên 06/01/1974 2001 x     GV 01657841667  
13 Đào Thị Phương 15/05/1980 2004   x   GV 01223281875  
14 Nguyễn Thị Bích Liên 25/04/1968 1992 x     GV 0976674780  
15 Nguyễn Ngọc Anh 02/08/1991 2011 x     GV 0936603833  
16 Trần Thị Tuyền 11/08/1990 2010 x     GV 01676067787  
17 Thân Thị Thảo 10/08/1986 2011 x     GV 01283139386  
18 Tống Kim Hoa 01/01/1964 2001 x     GV 01645807234  
19 Hoàng Thị Thu 25/02/1985 2011 x     GV 01699322569  
20 Phạm Thị Phương 29/11/1983 2009 x     GV 0979957125  
21 Tô Thị Hoài 23/11/1986 2008   x   GV 0972346891  
22 Nguyễn Thị Kim Tuyết 02/01/1985 2010 x     GV 01665988569  
23 Vũ Thị Kim Thương 07/05/1988 2009       GV 0904697176  
24 Trần Thị Hường 15/01/1959 2002 x     GV 0936560198  
25 Nguyễn Thị Vi 20/10/1979 2010 x     GV 01267047123  
26 Đoàn Minh Loan 05/11/1959 1977 x     GV 01636550975  
27 Phong Thị Yến 14/09/1981 2009 x     GV 01662133391  
28 Đỗ Thị Tuất 19/08/1959 1976 x     GV 01204192788  
29 Nguyễn Thị Duyên 14/01/1985 2009 x     VT 01685112123  
30 Nguyễn Thị Vân 06/11/1977 2009 x     Cấp dưỡng    
31 Lê Thị Kiều Loan 14/02/1987 2010 x     Cấp dưỡng 0984355112  
32 Trịnh Thị Nhẫn 04/08/1986 2006 x     KT 01689272928  
33 Lê Thị Thúy Ân 12/02/1985 2010 x     YTHĐ 01668812315  
34 Đoàn Thị Hương Giang 27/05/1986 2009     x HC 01653387586  
35 Lê Thị Hợi   2012 x          
            HIỆU TRƯỞNG    
          Nguyễn Thị Bẩy