Chương trình công tác tháng 9


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

 

 

Số: 147/TB-MNSC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                       Mạo Khê, ngày 06 tháng 9 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 9/2023

            I. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023- 2024.

- Tiếp tục công tác tuyển sinh, chiêu sinh trẻ đến trường đến lớp. Đảm bảo công tác phổ cập giáo dục, đặc biệt là trẻ 5 tuổi.

- Rèn nề nếp học tập, sinh hoạt cho trẻ. Duy trì công tác chuyên môn dạy và học.

- Tiệc Buffe cho trẻ

- Tổ chức chương trình "Bé vui hội Trăng rằm"

          - Họp Ban đại diện Hội CMHS các nhóm, lớp đầu năm

            - Họp phụ huynh học sinh đầu năm học

II. Nội dung cụ thể

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Người thực hiện

Ghi chú

1

Tựu trường, tuyển sinh trẻ

- 29/8/2023

- CBGVNV

- Tuyển sinh từ ngày 01/8 và trong năm học

2

Họp chi bộ, hội đồng trường, công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng

-31/8

- CBGVNV

 

3

Tổ chức Lễ khai giảng

- 5/9

- CBGVNV

- Kèm theo Kế hoạch số 138/ KH-MNSC ngày 26/8/2023

 

4

Họp Ban đại diện Hội CMHS đầu năm

- 6/9

- BGH

- GVCN

- Đại diện CMHS các nhóm lớp.

- Triển khai, thống nhất một số nội dung trong công tác ăn bán trú.

5

Tiệc Buffe

- 21/9

- CBGVNV, cấp dưỡng

 

6

Tổ chức hoạt động " Bé vui Hội Trăng rằm" năm 2023

- 28/9

- CBGVNV

- Học sinh khối  nhà trẻ 3,4,5 tuổi

- Nhà trường giao đ/c Nguyễn Thị Nga- PHT xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo thực hiện.

7

- Tổ chức họp phụ huynh đầu năm

- Sau khi có chỉ đạo và kế hoạch hướng dẫn

- BGH

- GVCN

- Ban đại diện CMHS các nhóm, lớp

 

8

Họp đánh giá, xếp loại cuối tháng

- 29/9

- CBGVNV toàn trường

 

 

Ngoài lịch công tác trên BGH nhà trường, các bộ phận chuyên môn sẽ thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên và nhà trường, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại các nhóm lớp trong toàn trường

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên ( t/h)

- Các lớp, phụ huynh học sinh.

- Lưu: VT.

                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                          Phạm Thị Phương Thảo

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu