Xuất bản thông tin

Trường MN Sơn Ca tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới.

 

Căn cứ vào quy định Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.  Được chỉ đạo của Ban thường vụ huyện ủy,sự đồng ý của Đảng ủy - Ủy ban thị trấn Mạo Khê. Trải qua quá tình tu dưỡng và rèn luyện của các quần chúng ưu tú: Trần Thị Tuyền, Tô Thị Hoài và Nguyễn Thị Kim Tuyết Với sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí đảng viên trong toàn chi bộ, các đồng chí trong ban chấp hành Chi đoàn. Chiều ngày 6/11/2013, Chi bộ trường Mầm non Sơn Ca đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên đối với 03 quần chúng theo quyết định của ban thường vụ Đảng ủy thị trấn Mạo Khê.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm dưới lá cờ Tổ quốc, lá cờ Đảng và Chân dung tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Bẩy - BTCB- HT đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho từng Đảng viên mới, phân công các đồng chí Đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí Đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng. Đồng chí đã chúc mừng cá nhân các đồng chí Đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách với sự cố gắng không ngừng đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa góp phần cùng chi bộ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ kết nạp Đảng viên:

 Đ/c Nguyễn Thị Bẩy- BTCB-HT lên giao nhiệm vụ cho các đ/c Đảng viên mới

Đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết Đảng viên mới đọc lời tuyên thề

Đ/c Nguyễn Thị Bẩy- BTCB trao quyết định cho đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyết 

 

Đ/c Nguyễn Thị Bẩy- BTCB trao quyết định cho đảng viên Tô Thị Hoài

 

 Đảng viên mới Trần Thị tuyền đọc lời tuyên thề

 Đ/c Nguyễn Thị Bẩy - BTCB trao quyết định cho đ/c Trần THị Tuyền

 

CTV: Trần Tuyền