Xuất bản thông tin

Trường MN Sơn Ca tổ chức "Hội thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp trường năm học 2019- 2020".

Trường MN Sơn Ca tổ chức "Hội thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp trường năm học 2019- 2020".

Thực hiện kế hoạch số 1036 /KH-PGDĐT ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về " Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết kế bài giảng E-Learning năm học 2019- 2020". Trường MN Sơn Ca tổ chức "Hội thi thiết kế bài giảng E-Learning cấp trường năm học 2019- 2020".


      Với mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường, đồng thời khuyến khích các giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là việc khai thác, sử dụng có hiệu quả "Phòng học đa chức năng", thiết kế bài giảng E-Learning nâng cao chất lượng dạy và học.

Đ/c: Đặng Thị Giang- Phó HT nhà trường triển khai các nội dung thi

      Hội thi có sự tham gia của 22 các đồng chí giáo viên trong toàn trường, với 10 sản phẩm tham gia dự thi. Các sản phẩm dự thi cấp trường được Ban tổ chức đánh giá cao, có sự đầu tư, có chất lượng về hình ảnh và âm thanh, giáo viên linh hoạt, sáng tạo, hình thức thiết kế phong phú, đảm bảo các tiêu trí.Qua hội thi nhà trường đã lựa chọn được 05 sản phẩm nộp về phòng GD&ĐT tham dự Hội thi thiết kế bài giảng E-Learning năm học 2019- 2020.

Tổ chuyên môn, các nhóm đánh giá, chấm điểm sản phẩm

     Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm gắn với Chuẩn nghề nghiệp GVMN, phát huy tính chủ động sáng tạo của giáo viên trong nhà trường.

 

                                                                                    CTV: Thanh Hải